Rätt att ångra köp på telefon?

2017-10-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag blev uppringd av en försäljare den 11/8 och redan dagen efter ångrade jag mig.Jag mailade och skrev att jag vill säga upp mitt medlemskap men sen fick jag en faktura ändå.Enl.företaget var det "bara" en uppsägning och inte ångrat köp.Stämmer det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En konsument har rätt att frånträda (ångerrätt) avtal som ingåtts på distans genom att till näringsidkaren meddela detta inom 14 dagar från den dag som avtalet ingicks (3 kap. 7 § lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Alternativt börjar ångerfristen löpa tidigast den dag information om avtalsvillkoren kommer konsumenten till handa (3 kap. 8 § 2 stycket lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Informationen måste lämnas i samband med eller efter köpet.

För att ångra köpet måste det dock framgå av meddelandet du skickat. Har du alltså skickat ett meddelande till försäljaren att du ångrat dig, har du rätt att få dina pengar åter. Har du endast sagt att du vill säga upp ett medlemskap, men inte sagt att du vill ångra just köpet du gjorde, så har du inte ångrat köpet.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?