FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis30/05/2022

Rapporteftergift

Polisen kom när jag kommer ut ifrån en fastighet och i min väska fanns de ammunition så som stål hagel, Dankplugg och jakt ammunition till gevär, polisen håller inget förhör som antecknas eller spelas in och dom hittar även mina pumpar och kanyler, men dom gör ingen husrannsakan eller tar med mig till stationen för UP eller förhör ang ammunitionen. Dom lyssnar på min storry medans dom packar in allt i bilen och tackade för sig och åkte och jag var fri att gå, och jag är känd av polisen där jag bor. Hur är detta möjligt? Vad kommer hända med detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Polisen ska arbeta för att främja trygghet och upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt tillförsäkra allmänheten skydd (1§ polislagen).

Polisens uppgifter består bl.a. av att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. Polisen ska även utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal (2 § polislagen).

En polisman har rapporteringsskyldighet. Detta innebär att när en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, ska han rapportera det till sin förman. En polisman får besluta om att inte rapportera ett brott om brottet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter (9 § polislagen).

Sammanfattning

Jag kan faktiskt inte svara på varför polisen tackade för sig och åkte. Enligt ovanstående har polisen rapporteringsskyldighet. Polisen har dock möjligheten att besluta om att inte rapportera ett brott med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fatma Nasser AliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”