Ränta vid lån för privatpersoner

Hej, är det lagligt för en privatlångivare att kräva/ ta ränta utav låntagaren? I detta fall när räntan uppgår till 6000 kr i månaden för ett lånebelopp på 300000 kr?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Det finns generellt ingen reglering kring lån mellan två privatpersoner utan man får använda sig av generella principer och andra generella regler kring lån och skulder.


För att kunna kräva en ränta vid lån krävs att det är något man har avtalat om. Är så fallet, får räntan hålla sig inom avtalets gränser. Alltså, när man kom överens om lånet, om man då bestämde att det skulle inkludera en viss ränta är det inom lagens gränser. Dock får ränta inte vara oskäligt, vilket exempelvis är räntor ofta över 100%, men det beror på fallet. 


Har man dock inte avtalat om någon ränta kan ingen ränta krävas, utan bara att man betalar tillbaka summan som lånades. Dock finns fortfarande utrymme för drösmålsränta enligt räntelagen, om man inte betalar i tid, enligt räntelagen 4§.


Dock har långivaren rätt att kräva att hela summan betalas av direkt om inget annat har avtalats. Det följer indirekt av skuldebrevslagen 5§


Det är alltså svårt att svara på frågan utan att veta specifika detaljer om hur lånet gick till. Om det skrevs eller muntligen diskuterades villkor, så gäller dessa då principen är att avtal skall hållas. Finns dock inget avtal, så finns inte någon laglig rätt att kräva ränta på lånet. Dock finns fortfarande en rätt att kräva hela betalningen direkt samt även en rätt till dröjsmålsränta om betalningen är försenad.


Dröjsmålsräntan Juli-Dec 2023 ligger på 11.5%, då man tar referensräntan på 3.5% och lägger till 8 procentenheter, enligt räntelagen 6§


Långivaren har en rätt till att få lånet återbetalat, oavsett om det avser delbetalningar över tid eller hela summan på en gång. Dock kan ränta bara krävas om det har avtalats om, borträknat vad som redan sagts om dröjsmålsränta.


Hoppas detta svarar på din fråga!

//Mvh

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo