Ränta på skuldebrev

Hej! Kan man kräva ränta i efterhand på en revers. Den låg med i bodelningen och det är ju normalt. Men då var summan på 95000 kr. Nu vill den personen ha 16000 kr till i ränta. Enligt mig så är det den första summan som gäller. Men vill kolla vad som är rätt och fel innan jag gör något.

Tycker det känns konstigt att det plötsligt kom ränta när det inte var tal om det från början.

Hoppas jag kan få svar på min fråga.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den lag som reglerar reversen är räntelagen (1975:635) (här förkortad RL), enligt dess 1 §. Det följer dock redan av 6 § lagen (1936:81) om skuldebrev (förkortad SkbrL), då en revers är ett skuldebrev. I det följande ska jag förklara hur RL:s reglering ser ut – i relevanta delar. Först behandlar jag avkastningsränta, och därefter dröjsmålsränta. Sist kommer en kort sammanfattning.

Ränta före förfallodagen (avkastningsränta)

Som huvudregel utgår inte ränta före en penningfordring har förfallit till betalning, se 2 § RL. Det går dock att avtala om något annat, enligt 1 § andra stycket RL. Som jag förstår det finns det dock i ditt fall inget villkor om avkastningsränta, varför någon sådan inte kan utgå. Om kravet på 16 000 kr i ränta avser avkastningsränta saknas alltså grund för det.

Ränta efter förfallodagen (dröjsmålsränta)

Efter att en fordring har förfallit till betalning utgår ränta under tiden du dröjer med att betala fordringen. Beroende på hur fordringen förfaller utgår dock dröjsmålsränta från olika tidpunkter. Om det fanns en avtalad förfallodag utgår ränta från förfallodagen, enligt 3 § RL.

Om det inte fanns någon bestämd förfallodag, kan fordringsägaren enligt 5 § SkbrL ensidigt kräva att reversen ska betalas. Då förfaller också fordringen. Enligt 4 § första stycket RL utgår då ränta från trettio dagar efter att fordringsägaren krävde betalning. Observera dock att samma paragraf också kräver att fordringsägaren anger att ränta kommer att utgå om fordringen inte betalas i tid.

Observera också än en gång att de särskilda villkor som gäller för reversen i huvudsak går före RL, enligt lagens 1 § andra stycke.

Någon mer konkret vägledning kan jag tyvärr inte ge mot bakgrund av uppgifterna i din fråga.

Sammanfattning

Avser kravet på ränta sådan ränta som utgår före förfallodagen saknar kravet grund, om inte något annat har avtalats. Avser kravet däremot dröjsmålsränta kan det finnas rättslig grund för det, beroende på när fordringen förföll till betalning. Dröjsmålsränta behöver inte vara överenskommen i förväg.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med ränta på penningfordringar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo