Räknas tiggande av falsk anledning som bedrägeri?

FRÅGA
tigga pengar och ge en falsk anledning till det och sen behålla pengarna för egen vinning. Räknas det som bedrägeri?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bedrägeri, enligt 9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700), kännetecknas av att gärningspersonen vilseleder någon att att agera eller underlåta agera, vilket innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde. Enligt lagkommentaren till paragrafen kan bedrägeri röra sig om en person som kommer med felaktigt preciserad information, med avsikten att inte göra rätt för sig, och sedan ta emot bidrag utan göra det avsedda. Alltså kan det utgöra bedrägeri om en person, som tigger pengar för ett visst ändamål till något som hen från början är medveten om inte stämmer, och sedan behålla pengarna för egen vinning och ekonomisk skada för offret.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll