Räknas provanställning in i anställningstiden?

FRÅGA
Hej! Jag blev provanställd 2011 och tillsvidareanställd 2013, jag har nu blivit uppsagd med tre månaders garantilön, räknas inte provanställningen med i detta då? För med den skulle jag alltså ha varit anställd i 6 år..Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

I lagen om anställningsskydds 11 § anges olika uppsägningstider för olika anställningstider. I paragrafen är utgångspunkten "den sammanlagda anställningstiden". Det innebär all anställningstid hos samma arbetsgivare. Om din anställningstid är mer än sex år har du rätt till fyra månaders uppsägningstid enligt paragrafen. Den här paragrafen är dock semidispositiv, det innebär att den kan begränsas genom kollektivavtal (se 2 § 4 st.). Svaret på din fråga beror således på vilket datum du börjat arbeta och, om det finns ett kollektivavtal, vad avtalet säger om detta.

Enligt 12 § har du rätt till lön och andra förmånader under uppsägningstiden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?