FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott16/11/2018

Räknas grus vid sidan av vägen som terräng, i samband med parkering?

På en gata i Malmö parkerade jag min bil en lördag i oktober kl. 10.15. Jag gick ur bilen, gick till ett hus på gatan, ringde på ytterdörren, hämtade mitt bagage som stått där och gick omedelbart ut till bilen igen. En operation på ca 3 minuter. Bilen parkeras med de båda höger hjulen en bit in i grus mellan asfalterad väg och påbörjad trottoar. Merparten av bilen står då på bilvägen.

Jag får en parkeringsanmärkning som är utskriven kl. 10.16-10.17 med påståendet att jag stannat/parkerat fordon på allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng.

Vid infart till området finns skylt som markerar förbud att parkera bil. Det känns något magstarkt att ha fått parkeringsboten. Finns något att göra?

Med vänlig hälsning,
Margareta

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör en bil som parkerats eventuellt på terräng och då blir bland annat trafikförordningen, felparkeringsavgiftsförordningen och förordning om vägtrafikdefinitioner tillämpliga.

Inom tättbebyggt område får bilar inte stannas eller parkeras på allmän plats som utgör terräng (3 kap. 48 § trafikförordningen). Terräng är ett område som inte är väg, gata, torg, annan led eller plats som brukar användas av motorfordon (2 § förordning om vägtrafikdefinitioner). Det innebär att exempelvis gräs eller grus som är vid sidan av vägen är terräng, trots att parkering ibland kan ske där.

Eftersom du ställde bilen där för att hämta ett bagage, har du parkerat (2 § förordning om vägtrafikdefinitioner). Det spelar tyvärr ingen roll att det bara rörde sig om två-tre minuter.

Malmö kommun får bestämma om ett visst område ska anses vara tättbebyggt, och det innebär då också att kringliggande mark, såsom grusmark vid sidan av vägen, ingår i det tättbebyggda området och utgör terräng (10 kap. 1 § andra stycket, tredje punkten, & 10 kap. 3 § trafikförordningen). Som du nämnde i din fråga har Malmö kommun skyltat om att parkering är förbjuden inom området du parkerat, och jag gissar då på att kommunen även har bestämt att gatan du parkerade på utgör ett tättbebyggt område. Kommunen behöver nämligen inte skylta om att ett visst område är tättbebyggt område, utan det förväntas du som bilist veta (13 a § trafikförordningen).

Eftersom du enligt kommunen har parkerat på en plats du inte får parkera på, har kommunen rätt att ge dig en felparkeringsavgift (1-2 § felparkeringsavgiftsförordningen). Du nämnde i din fråga att området var skyltat med parkering förbjuden, och det innebär att det egentligen inte spelar någon roll om du parkerade på grus eller inte. Parkeringen i sig var otillåten i området.

Om du ändå anser att avgiften är felaktig kan du vända dig till Polismyndigheten och då ange varför du tycker att den är felaktig. Om Polismyndigheten anser att du har rätt i det, kommer ingen kunna kräva att du betalar avgiften. Skulle du då redan ha betalat avgiften kommer den att återbetalas (8-9 § lagen om felparkeringsavgift). Det kostar ingenting att vända sig till Polismyndigheten, så om du anser att felparkeringsavgiften är felaktigt utfärdad är min rekommendation att du testar att överklaga avgiften.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elina BergstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo