FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/11/2021

Räknas föräldrapenning som inkomst vid ansökan vid rättshjälp?

Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna om man är föräldraledig i en vårdnadstvist eller räknas inkomsten som man hade innan föräldraledigheten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du behöver vägledning om du kan få rättshjälp när du är föräldraledig och bara har föräldrapenning.

Vad erbjuder din hemförsäkring?
Vissa hemförsäkringar ingår det rättsskydd och det är att du kan få ersättning för de kostnader du har fått när du har anlitat ett juridiskt ombud eller eventuella rättegångskostnader för din motpart om du skulle förlora en tvist.

När kan du få rättshjälp?
Rättshjälp är när man får ersättning som betalas ut av staten och inte av försäkringsbolagen. Rättshjälp är lagreglerad (Rättshjälpslagen) och det är upp till staten att bevilja stödet. Du kan bara få rättshjälp om du inte kan få rättsskydd via en hemförsäkring och har en begränsad ekonomi (Se 6-8§§ rättshjälpslagen). Sedan innan ansökan om rättshjälp görs det en timmes juridisk rådgivning för att undersöka om din situation kan lösas efter rådgivningen. Den juridiska rådgivningen får du betala själv men kan halveras eller bli gratis beroende på din ekonomiska situation eller om du är omyndig. Det är i princip människor som har väldigt dåliga ekonomiska situationer som blir beviljas rättshjälp.

Ekonomiskt underlag
För att man ska bli beviljad rättshjälp får man inte ha en årsinkomst på 260 000 kr eller mer. För att ta reda på det ska man tillhandahålla ett ekonomiskt underlag enligt 38 § rättshjälpslagen. Det som menas med ekonomiskt underlag avser rättssökandes beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning enligt andra stycket. Då när man ska räkna ut det ska man kolla på ens inkomst. När det kommer till föräldrapenning räknas det som en inkomst av arbete enligt 59 kap 13 § Socialförsäkringsbalken. För att räkna ut hur stort ekonomiskt underlag man har hittar du här.

Vårdnadstvister
När det kommer till vårdnadstvister krävs det också särskilda skäl för att man ska få rättshjälp Mer information om detta och rättshjälp hittar du här.

Min rekommendation
Så min rekommendation är att du först kolla vad som ingår i din hemförsäkring och sedan räknar ut vad ekonomiska underlag. Sedan kan vi på Lawline hjälper dig mer än gärna när du anlitar en av våra jurister.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas RasmussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”