Räknas ena makens lån av från bådas giftorättsgods när pengarna har använts gemensamt?

2017-09-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej jag och min fru har tagit privat lån och dom flesta står på mig vid skilsmässa delar vi på skulderna ?Eller är dom mina alla pengar har ju gått till båda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till äktenskapsbalken, du hittar den här.

Giftorätt vid skilsmässa

Huvudregeln gällande egendomsförhållandena i ett äktenskap är att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder. När äktenskapet upplöses aktualiseras makarnas giftorätt i varandras egendom. Detta innebär att varje make har rätt att få hälften av det totala värdet på makarnas tillgångar efter att båda makar fått räkna av sina skulder. (1 kap 3 § äktenskapsbalken)

Skulder ska räknas av från den make som står på lånet

Vid skilsmässa eller när någon av makarna avlidit ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. Från varje makes giftorättsgods ska dennes skulder avräknas. De skulder som står på dig räknas av ditt giftorättsgods, medan skulderna som står på din fru räknas av från hennes. Detta innebär att varje make får behålla tillräckligt med egendom för att kunna betala av sina lån. Ju mer du får räkna av ditt giftorättsgods, desto mindre av din egendom kommer att ingå i delningen. (9 kap 1 §, 10 kap 1 § samt 11 kap 2 och 3 §§ äktenskapsbalken)

Alltså... Även om pengarna från lånen har gått till båda, kommer lånen att avräknas från det giftorättsgods som tillhör den make som står på lånet. Står ni båda på något lån kommer det att fördelas mellan er vid avräkningen, dvs var och en får räkna av sin respektive del av lånet.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle du vilja ha mer kvalificerad hjälp kring hur en framtida bodelning mellan er skulle se ut, är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2828)
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning
2021-07-14 Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

Alla besvarade frågor (94218)