Räknas en dom från Migrationsdomstolen istället för Migrationsverkets beslut?

2021-08-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag kom till Sverige oktober 2015 och sökte asyl, då fick jag avslag från migrationsverket februari 2018 och sen överklagade jag till migrationsverkets domstolen snart efter det och efter tre månader maj 2018 fick jag asylstatus från migrationsverkets domstolen. Egentligen har jag inte ansökt asyl igen utan överklagad första avslaget. jag undrar hur det räknas i mitt fall? för att jag redan ansökt medborgarskap och anledningen jag gjorde det är att, när jag hämtat min PUT kort sa killen som jobbade där att du kan ansöka nu då därför gjorde jag det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du sökt asyl hos Migrationsverket och sedan överklagat Migrationsverkets beslut så att ärendet gått till Migrationsdomstolen, och att du undrar om det är Migrationsdomstolens dom som räknas istället för Migrationsverkets beslut.

När ett ärende har överklagats till Migrationsdomstolen är det inte längre Migrationsverket som fattar beslut i ärendet, utan Migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen granskar ditt ärende igen och kan antingen besluta att Migrationsverkets beslut är rätt och att du inte ska få asyl, att Migrationsverket har gjort fel bedömning och att du ska få asyl, eller att ärendet ska skickas tillbaka till Migrationsverket som får fatta ett nytt beslut.

I din fråga nämner du att du har fått asylstatus från Migrationsdomstolen. Jag tolkar det som att Migrationsdomstolen har beslutat att du har rätt till asyl och därför gjort en annan bedömning än vad Migrationsverket gjorde. Jag tolkar det som att du har asyl i Sverige och du behöver inte ansöka om det igen. Migrationsdomstolens dom gäller istället för Migrationsverkets beslut.

När ärendet togs upp i Migrationsdomstolen fick du antagligen ett ärendenummer och när Migrationsdomstolen meddelade sin dom ska du ha fått del av den. Om du är osäker på vad domstolen har beslutat kan du läsa domen igen. På hemsidan för Sveriges domstolar kan du läsa mer om hur det går till när ett ärende tas upp i Migrationsdomstolen.

För att få medborgarskap i Sverige krävs att du ska kunna styrka din identitet, vara över 18 år, ha permanent uppehållstillstånd och ha uppfyllt kraven för hemvist i Sverige (11 § medborgarskapslagen). Beroende på var du kommer ifrån och vilken status du har så krävs det att du haft hemvist i Sverige olika lång tid för att du ska kunna beviljas svenskt medborgarskap. Som huvudregel så börjar hemvisttiden, alltså tiden du bott här i Sverige, räknas från det att du fått uppehållstillstånd. På Migrationsverkets hemsida finns mer information om vad som krävs för dig för att beviljas svenskt medborgarskap.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96481)