Räknas det som ärekränkningsbrott att en annan kollega pratat illa om oss i en mataffär till andra?

FRÅGA
Hej. Har fått veta av en kollega, att en annan kollega stått och pratat om oss i en mataffär till andra. Samtalet rörde sig om att "vi har ett flertal tillfällen varit på samtal till vår EC ang. klagomål på oss." Hon har namngett oss till den andra. Vi har dock inte varit på något samtal hos EC, och jag har varit sjukskriven ett längre tag p.g.a. en arbetsskada. Räknas det som ärekränkning?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ärekränkningsbrott framgår av 5 kap. BrB och innefattar brotten förtal (5 kap. 1 - 2 §§ BrB) och förolämpning (5 kap. 3 § BrB).

En kollega har inför andra människor uppgivit att ni varit på samtal hos EC angående klagomål på er, vilket inte har skett.

Förtal innebär att gärningsman utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta brottsoffret för andras missaktning. Uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, vilket det visserligen är i det här fallet, men rekvisitet nås förmodligen inte för förtal.

Förolämpning innebär att gärningsman riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot annan. Förolämpning föreligger inte i ert fall då uttalandet inte gjordes direkt mot er.

Förmodligen föreligger inte något ärekränkningsbrott i ert fall.

Med vänlig hälsning.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91293)