Räknas bananskal som nedskräpning?

2015-12-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det nedskräpning om man kastar ett bananskal på marken? Det förmultnar ju.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förbudet mot nedskräpning finns i 15 kap. 30§ miljöbalken. Förbudet gäller utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Med skräp avses bl.a. plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande.

Är nedskräpning av mindre allvarlig art kallas det istället för nedskräpningsförseelse. Exempel på vad som omfattas av nedskräpningsförseelse är bortslängda snabbmatsförpackningar, engångsgrillar, flaskor och burkar. Medans exempelvis cigarettfimpar, kolapapper och äppelskrottar och liknande inte omfattas av bestämmelsen.

Eftersom ett enskilt bortslängt bananskal därmed inte omfattas av nedskräpningsförseelse omfattas det inte heller av det mer allvarliga förbudet mot nedskräpning.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82595)