Räknas Aspergers syndrom som en allvarligt psykisk störning?

2019-12-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Räknas asperger som en allvarligt psykisk störning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär en allvarlig psykisk störning?

Allvarlig psykisk störning är inget medicinskt begrepp, utan ett juridiskt. Det är ett samlingsbegrepp på ett antal olika tillstånd såsom

* psykotiska tillstånd där personen har vanföreställningar eller hallucinationer, t.ex. schizofreni
* allvarliga depressioner där personen är självmordsbenägen
* svårartade personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär
* hjärnskador som orsakat psykisk funktionsnedsättning av allvarlig art.

I det här gör man också en bedömning hur allvarligt tillståndet är till art och grad. T.ex. är schizofreni alltid allvarligt till art men kan vara mindre allvarligt till grad. Depressioner är tvärtom inte alltid allvarliga till art, men graden av depression kan vara så pass allvarlig att det räknas som en allvarlig psykisk störning. En sammanvägning och bedömning av det här måste göras i varje enskilt fall (Prop. 1990/91:58 s. 86).

Räknas Aspergers syndrom som en allvarlig psykisk störning?

Enligt 1177.se är Aspergers syndrom en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan visa sig på olika sätt för olika personer och med symptom av olika svårighetsgrad. Ofta handlar det om en problematik med sociala interaktioner och samspel.

Min bedömning utifrån det är att asperger i sig självt inte räknas som en allvarlig psykisk störning. För att en person med asberger ska bedömas ha en allvarlig psykisk störning krävs sannolikt en kombination av andra diagnoser eller ytterligare psykisk problematik.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll