Räkna av skulder i bodelning vid skilsmässa

2018-07-12 i Bodelning
FRÅGA
Räknas CSN-skulder in i en bodelning vid skilsmässa?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som behandlar bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt 9 kap. 7 § ÄktB ska makarnas egendomar och skulder tas upp i bodelning. CSN-skuld är en skuld och därför ska även denna räknas in i bodelningen.

Skulderna dras från tillgångarna vardera make tar in i bodelningen. Se exemplet nedan.

Exempel:

Make A
Tillgångar som utgör giftorättsgods: 1 000 000 kr
Skulder: 0 kr

--> In i boet = 1 000 000 kr

Make B
Tillgångar som utgör giftorättsgods: 500 000 kr
Skulder: 450 000 kr

--> In i boet = 50 000kr


Det som ska fördelas lika mellan makarna är 1 050 000 kr, dvs. 1 000 000+(500 000-450 000)=1 050 000. Detta delas sedan på 2, dvs. 1 050 000/2 = 525 000 kr. Varje make har alltså rätt att få tillgångar motsvarande ett värde av 525 000 kr. Om ena make går in med mindre i boet ska det fördelas så båda makarna går ur bodelningen med 525 000kr (enligt exemplet).

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (1894)
2018-10-14 Har man rätt till särbos pengar, bil eller lägenhet vid separation?
2018-10-14 Ska privat pensionssparande ingå i bodelningen?
2018-10-14 Påverkas ägandeandelar vid äktenskap och skilsmässa?
2018-10-13 Hur kan man skydda barndomshus från att en ingift säljer det efter förälderns bortgång?

Alla besvarade frågor (60451)