Räkna av skulder i bodelning vid skilsmässa

2018-07-12 i Bodelning
FRÅGA
Räknas CSN-skulder in i en bodelning vid skilsmässa?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som behandlar bodelning återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt 9 kap. 7 § ÄktB ska makarnas egendomar och skulder tas upp i bodelning. CSN-skuld är en skuld och därför ska även denna räknas in i bodelningen.

Skulderna dras från tillgångarna vardera make tar in i bodelningen. Se exemplet nedan.

Exempel:

Make A
Tillgångar som utgör giftorättsgods: 1 000 000 kr
Skulder: 0 kr

--> In i boet = 1 000 000 kr

Make B
Tillgångar som utgör giftorättsgods: 500 000 kr
Skulder: 450 000 kr

--> In i boet = 50 000kr


Det som ska fördelas lika mellan makarna är 1 050 000 kr, dvs. 1 000 000+(500 000-450 000)=1 050 000. Detta delas sedan på 2, dvs. 1 050 000/2 = 525 000 kr. Varje make har alltså rätt att få tillgångar motsvarande ett värde av 525 000 kr. Om ena make går in med mindre i boet ska det fördelas så båda makarna går ur bodelningen med 525 000kr (enligt exemplet).

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll