Råkat ta emot något som kan vara stöldgods- har jag begått ett brott?

FRÅGA
Gav pengar till tre tiggerskor idag och en av dem gav mig ett halsband och ett armband som gåva, och när jag tittade närmare på det när jag gått tyckte jag att det såg dyrt ut, så jag gick genast till polisen och lämnade in det, tillsammans med förklaring om vad som hänt, var det hände och uppgav mina personliga uppgifter och min adress och mitt telefonnummer. Jag köpte inget av tiggerskorna utan fick smyckena i gåva, men kände att jag var tvungen att lämna in det jag fått.Jag är orolig för att jag kan ha gjort mig skyldig till brott.Vad säger lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan hända att du gjort dig skyldig till häleriförseelse enligt brottsbalken (BrB) 9 kap 7§ här. De flesta brott kräver uppsåt hos gärningsmannen, men när det kommer till häleri har lagstiftaren även velat kriminalisera oaktsamhet. Enligt BrB 9 kap 7§ stycke 2 punkt 2 har därför den som på ett sätt som är ägnat att försvåra återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott och inte insåg men hade skälig anledning att anta att ett frånhändandebrott (t ex stöld) ägt rum, gjort sig skyldig till häleriförseelse.

För ansvar krävs emellertid att det är utrett att ett frånhändandebrott av något slag har ägt rum. Det är ju ganska troligt att smyckena är stulna om det visar sig att de är äkta, men det kan ändå vara svårt för åklagaren att visa det. Enligt högsta domstolens avgöranden NJA 1966 s 594, NJA 1975 s 762 och NJA 1985 s 58 har enstaka köp för privat bruk av något som senare visat sig vara stöldgods inte ansetts medföra ansvar om det inte funnits "särskilda skäl" att misstänka att godset var stulet. Vid bedömningen av frågan om det finns anledning att misstänka brott bör det beaktas vad man känner till om den som man tar emot egendomen av, under vilka förhållanden handlingen företogs och vad för slags transaktion det är fråga om. Det är även av betydelse om det rör sig om ovanliga eller omfattande transaktioner eller om transaktionen saknar ett uppenbart, legitimt ekonomiskt syfte.

Sammanfattningsvis så är det möjligt att du har råkat begå ett brott. Men det kan vara svårt för rättsväsendet att visa att smyckena har frånhänts någon genom brott och i så fall kan du inte dömas till häleriförseelse. Jag skulle inte oroa mig alltför mycket om jag vore du.

Tyvärr kan jag inte säga mer än så.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (395)
2020-10-18 köpt mobil på blocket men inte fått den
2020-10-17 Bedrägeri och köprättsligt fel - fördelar och nackdelar med val av process
2020-10-11 Kan vi få tillbaka pengarna?
2020-10-03 Är försök till ringa bedrägeri ett brott?

Alla besvarade frågor (85480)