Råder yttrandefriheten fortfarande i Sverige och får den begränsas?

2019-03-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag läste preics att FN sedan många år tillbaka har gjort det förbjudet att kritisera religioner, vet inte hur väl det stämmer. Jag undrar om yttrandefriheten fortfarande råder i Sverige eller om jag faktiskt kan bli dömd för något då jag kritiserar religioner och diverse doktriner som jag tar starkt avstånd från. Jag vill klargöra att jag inte kritiserar individer i sig utan religioner överlag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att yttrandefriheten fortfarande råder i Sverige och är en av våra grundlagar enligt 1 kap. 3 § Regeringsformen (RF). Det stämmer också att var och en är tillförsäkrad att i tal och skrift uttrycka sina tankar, åsikter och känslor fritt, enligt 2 kap. 1 § första punkt RF. Dock kan yttrandefriheten i 2 kap. 1 § första punkt RF begränsas, då den är en relativ rättighet, enligt 2 kap. 20 § första punkt RF och får begränsas för att tillgodose de ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, enligt 2 kap. 21 § RF. Detta innebär att ett yttrande som kan kränka andra och som är emot vårt demokratiska samhälle kan begränsas enligt lag, för att se till rikets säkerhet och enskildas avseende, enligt 2 kap. 23 § RF.

Så i ditt fall kan ditt yttrande om religioner begränsas enligt lag, om yttrandet riktar sig på ett sätt som kan kränka andra eller vårt demokratiska samhälle. Något som i ditt fall också kan vara bra att veta är att religionsfriheten i Sverige är en absolut rättighet och får därmed inte begränsas, enligt 2 kap 1 § sjätte punkt RF.

Sammanfattningsvis får du tycka och tänka som du vill. Men att dina yttranden om dina tankar kring religion kan begränsas enligt lag, vilket beror på att religionsfriheten är en absolut frihet och får därmed inte begränsas, medan yttrandefriheten kan begränsas för vårt rikes och enskildas säkerhet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (989)
2019-08-20 Förbud mot rökning på bostadsrättsföreningens innergård?
2019-08-16 Får vi renovera uterum som vi inte har bygglov till?
2019-08-15 Kan man slå ihop två efternamn?
2019-08-01 Vad ska jag göra om jag fått avslag på IÖV?

Alla besvarade frågor (72196)