"Råd eller då" – konkurrensklausul

2021-01-30 i Anställningsavtal
FRÅGA
Vad betyder denna text i mitt anställningsavtal , det jag är osäker på är i raden 9.3.1 " eller på annat sätt bistå sådant företag med råd eller dåd " Betyder det att man inte ens få ta anställnig hos en konkurerent ? Konkurrensförbud. Den Anställde förbinder sig att inte under anställningstiden och under en tid av tolv månader räknat från anställningens upphörande starta en verksamhet, eller ingå som delägare i en verksamhet som konkurrerar med verksamhet som bedrivs av bolaget. Den anställde får således inte under en tid av tolv månader räknat från anställningens upphörande;9.3.1 Ingå som delägare i sådant företag eller på annat sätt bistå sådant företag med råd eller dåd;9.3.2 Eller själv eller genom annan starta eller driva med Bolaget konkurrerande verksamhet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du är osäker över är vad det innebär att bistå ett företag med råd eller dåd. Det korta svaret på den frågan är att det innebär en form av medverkan, närmare bestämt ett medhjälp som antingen psykiskt eller fysiskt främjar det konkurrerande företaget i fråga. I det följande kommer jag utveckla vad som menas med detta.

"Råd eller dåd"

Uttrycker "råd eller dåd" är inom juridiken främst förknippat med straffrättens lära om medverkan till brott. Huvudregeln inom straffrätten är att inte bara den som har utfört en brottslig gärning kan dömas till ansvar, utan detsamma gäller för den som har främjat denna gärning med råd eller dåd (23 kap. 4 § brottsbalken).

Att främja en gärning med råd eller dåd innebär helt enkelt att man hjälper till antingen psykiskt eller fysiskt. Det psykiska främjandet kan bestå i att man exempelvis med sitt kroppsspråk eller verbalt visar uppmuntran för gärningsmannen eller helt enkelt bistår med råd. Det fysiska främjandet å andra sidan består i att man fysiskt hjälper till genom att t.ex. skaffa fram hjälpmedel.

Konkurrensklausulen

För att nu koppla denna straffrättsliga parallell till konkurrensklausulen i ditt beskrivna scenario, innebär det helt enkelt att du under en tid av tolv månader räknat från anställningens upphörande inte får psykiskt eller fysiskt hjälpa ett konkurrerande företag. Det innebär däremot inte att du överhuvudtaget inte får ta anställning hos en konkurrerande arbetsgivare. Det du hindras från att göra är att i ett sådant företag ta en tjänst där du kan tänkas utnyttja din kunskap om de företagshemligheter du tagit del av i arbetet för det företag som du eventuellt tecknar detta anställningsavtal med.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (111)
2021-09-26 Vad krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande?
2021-09-04 Avtal ska hållas!
2021-08-26 Kan studenter ta patent på uppfinningar som utvecklas under skoltid?
2021-05-30 Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)

Alla besvarade frågor (96583)