Räcker skärmdumpar som bevisning vid polisanmälan?

Om jag har skärmdumpar plus sms från någon som utpressar mig. Räcker det med att jag skriver ut dom då till polisen när jag anmäler det??

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Då det inte framgår av din fråga vad som står i sms:en/skärmdumparna kan jag inte säga till dig om personen gjort sig skyldig till utpressning eller inte, se 9 kap 4 § Brottsbalken ''Den som genom olaga tvång (i ditt fall, genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något.) förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne döms''. Om det är utpressning det handlar om så räcker det som bevisning inför en polisanmälan. Om polisen skulle behöva ytterligare bevisning kommer de att fråga dig.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du funderar över något ytterligare.

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo