Räcker skärmdumpar som bevisning vid polisanmälan?

FRÅGA
Om jag har skärmdumpar plus sms från någon som utpressar mig. Räcker det med att jag skriver ut dom då till polisen när jag anmäler det??
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Då det inte framgår av din fråga vad som står i sms:en/skärmdumparna kan jag inte säga till dig om personen gjort sig skyldig till utpressning eller inte, se 9 kap 4 § Brottsbalken ''Den som genom olaga tvång (i ditt fall, genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något.) förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne döms''. Om det är utpressning det handlar om så räcker det som bevisning inför en polisanmälan. Om polisen skulle behöva ytterligare bevisning kommer de att fråga dig.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Återkom gärna om du funderar över något ytterligare.

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll