FrågaFAMILJERÄTTAdoption24/10/2018

Räcker det med samtycke för att adoptera ett barn?

Hej!

Om jag blir gravid och föder ett barn med min pojkvän (båda över 18) och min syster och hennes pojkvän (båda över 18) vill adoptera det barnet, är det möjligt ifall både jag och min pojkvän samtycker? Blir de i så fall barnets vårdnadshavare och vi biologiska föräldrar slutar vara det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka kan ansöka om adoption?

Huvudregeln är att den som ansöker om adoption ska ha fyllt 25 år. Avgörande är den tidpunkt då domstolens beslut meddelas. Från huvudregeln finns vissa undantag: även den som har fyllt 18 år men inte 25 år får adoptera om adoptionen avser eget barn, makes barn eller makes adoptivbarn (s.k. styvbarnsadoption) eller om det annars finns synnerliga skäl.

Vid alla adoptioner ska man se till barnets bästa. Det räcker alltså inte med enbart samtycke från alla inblandade. Socialnämnden utför en undersökning som utreder barnets behov och ifall adoptionen är till fördel för barnet. (se Föräldrabalken 4 kap. 1 och 2 §.)

En ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist. 4 kap. 12 § Föräldrabalken. Makar och sambor får endast adoptera gemensamt, det betyder att bägge blir vårdnadshavare ifall någon av dem söker. En adoption kräver samtidigt samtycke från vårdnadshavarna till barnet.

Vem anses vara förälder efter adoptionen?

Angående de rättsliga effekterna av adoptionen så upphör ni isåfall att vara barnets föräldrar och adoptivförlädrarna anses vara barnets föräldrar, 4 kap. 21 § Föräldrabalken. Din syster och hennes sambo blir vårdnadshavare stunden då adoptionsbeslutet vinner laga kraft, 4 kap 22 § Föräldrabalken.

Vad du bör göra nu

Eftersom det alltid ses till barnets bästa i adoptionsfrågor rådger jag dig att ta kontakt med en av våra jurister och boka en tid för rådgivning. Du kan även få hjälp med att upprätta en adoptionsansökan ifall det blir aktuellt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Nicolas KitzlerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000