Räcker det med en muntlig överenskommelse för att jag ska få lägenheten och bara köpa ut min make för 5 % efter skilsmässan, eller behöva vi upprätta något skriftligt?

Bostadsrätt vid bodelning vid skilsmässa. Innan vi gifte oss köpte jag en lägenhet dit hi flyttade in tillsammans. För att han skulle ha rösträtt i brf skrev vi honom på 5% av lgh och jag 95%. Året därpå gifte vi oss och nu 14 år senare står vi inför en skilsmässa. Vi har hela tiden varit överens om att vid skilsmässa får jag ta lägenheten då det är jag som betalat för den. Tyvärr har vi inget skrivet om det. Min make har funktionshinder och ska få hjälp med ny lgh via socialtjänsten. Min fråga: behöver vi göra ngt ang lgh då vi har en muntlig överenskommelse? Eller kan jag köpa ut honom för 5% av värdet på lgh?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att du köpte lägenheten innan ni gifte er, och att ni hela tiden varit överens om att du ska överta lägenheten vid en potentiell skilsmässa. Det är dock skillnad på att få överta lägenheten och hur tillgångens värde ska fördelas mellan er i bodelningen. När du anger att ni inte har något skrivet om att du ska få överta lägenheten uppfattar jag det som att ni inte har upprättat ett äktenskapsförord om att lägenheten ska vara din enskilda egendom. Om lägenheten har gjorts till enskild egendom eller inte spelar nämligen roll för hur den ska hanteras i bodelningen.

Regler om hur bodelning ska gå till och om makars tillgångar finns i äktenskapsbalken (ÄktB), främst i 7 kap och 10 kap.


All egendom som en make äger som inte gjorts till enskild egendom, är giftorättsgods

All egendom som en make äger är giftorättsgods, förutom om egendomen aktivt omvandlats till enskild egendom, ÄktB 7 kap. 1 §. Anledningen till att det spelar roll om en makes egendom är giftorättsgods eller enskild egendom är att giftorättsgods ska ingå i bodelningen, medan enskild egendom undantas, ÄktB 10 kap. 1 §.

Det finns flera sätt som kan användas för att göra en makes egendom till enskild, ÄktB 7 kap. 2 §. Några exempel är om en make mottagit en gåva (från någon annan än den andra maken), mottagit ett arv, eller genom testamente mottagit viss egendom. I samtliga av dessa fall krävs att givaren eller testatorn angett villkoret att det ska vara makens enskilda egendom. Egendom kan också göras till enskild genom att makarna upprättat ett äktenskapsförord, och det är det alternativet som blir relevant i ert fall, ÄktB 7 kap. 2 § 1 p och 3 §.


Om lägenheten är giftorättsgods ingår den i bodelningen

Eftersom du inte har nämnt äktenskapsförord samt att du angett att ni inte har något skrivet om att du ska få överta lägenheten utgår jag ifrån att ni inte har ett äktenskapsförord. I så fall är alltså utgångspunkten att lägenheten giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Det innebär att ni ska dela på värdet av den. Därför kommer det inte räcka med att du köper ut honom för 5 % av värdet på lägenheten. Istället kommer du att behöva köpa ut honom för 50 % av värdet på lägenheten. Det räcker alltså inte med en muntlig överenskommelse för att kunna frångå detta.

Det är alltså en sak att du kan överta lägenheten om ni båda är överens om det och han ändå ska få hjälp att skaffa en lägenhet anpassad efter hans funktionshinder, och en annan hur värdet för lägenheten ska fördelas.

Det jag nu redogjort för är utgångspunkten för hur det här hanteras rättsligt, men eftersom ni är överens och det råder avtalsfrihet har ni goda möjligheter att avtala om något annat.


Råd

Jag uppfattar dig som att ni ännu inte är skilda utan alltså fortfarande är makar. Därmed kan ni upprätta ett äktenskapsförord, ÄktB 7 kap. 3 §. Där kan ni skriftligen avtala om hur ni vill lösa det här. Ni skulle kunna avtala att lägenheten ska vara enbart din enskilda egendom med följden att värdet inte alls ska ingå i bodelningen, och du slipper köpa ut honom. Ni skulle också kunna avtala om att du ska äga viss andel av lägenheten, och han en viss andel med följden att du då köper ut honom för motsvarande värde som han äger. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknas av båda, och skickas in till Skatteverket, ÄktB 7 kap. 2-3 st. Äktenskapsförordet gäller från det datum det ges in till Skatteverket.


Sammanfattningsvis räcker det inte med en muntlig överenskommelse om det här. Om ni inte har ett äktenskapsförord, och ni fortfarande är gifta (skilsmässan inte har gått igenom) föreslår jag att ni upprättar ett äktenskapsord. Där kan ni avtala om hur ni vill ha det; förslagsvis antingen om att lägenheten ska vara din enskilda egendom, eller att ni båda ska äga viss andel och att du ska köpa ut honom för värdet som motsvarar hans andel.


Med vänlig hälsning,


Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning