Räcker det att barnet är skrivet hos en av föräldrarna för att underhållsplikten ska gälla?

2019-04-14 i Underhåll
FRÅGA
Båda föräldrarna har ju underhållsplikt tills barnet fyllt 21 år så länge det studerar. Men måste barnet bo hos någon av dom?Räcker det med att barnet är skriven hos en av föräldrarna men faktiskt bor hos någon annan?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Det är föräldrabalken (FB) som reglerar föräldrarnas underhållsplikt så det är där vi hittar vad som reglerar din fråga. Det finns dock ingen regel som reglerar exakt din fråga, utan det krävs tolkning av andra frågor.

Föräldrarnas ansvar innebär en skyldighet att se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Ni har även ansvar över barnets tillsyn och att barnets behov blir tillgodosedda (FB 6 kap 1 § - 2 §). Så som jag förstår lagen och lagkommentarer (kommentarer som förklarar lagen) så krävs det inte att barnet faktiskt bor hos någon av föräldern för att underhållsskyldigheten ska gälla om barnet är skriven hos en av föräldrarna (FB 7 kap 1 § + 7 kap 6 §). Exempelvis så är det ju ganska vanligt att barnen studerar på annan ort än där föräldrarna bor.

Sammanfattningsvis så tror jag att det räcker att barnet är skriven hos en av föräldrarna för att underhållsplikten ska vara gällande så länge barnet studerar!

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna ställa en till fråga eller höra av dig till vår telefonrådgivning.

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (806)
2019-06-22 Avtal om underhållsbidrag kan ändras av domstol
2019-06-17 Kan man få underhållsbidrag i efterhand och hur får man underhållsbidrag?
2019-06-13 Pappan vägrar betala underhåll
2019-06-11 Underhållsskyldighet för myndiga barn?

Alla besvarade frågor (70279)