FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/03/2022

Putins aggression mot Ukraina

Hej

Jag undrar om det som Putin nu gör att start krig mot Ukraina är straffbart ?

Mena inte att man begår krigsbrott eller liknande. Utan att själva handlingen att förklara krig mot någon är straffbart .


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att Putin kan hållas ansvarig för att ha startat krig mot Ukraina.

Den Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) har nyligen öppnat en utredning kring möjliga brott begångna i Ukraina. Reglerna som styr ICC finns i Romstadgan för den Internationella Brottmålsdomstolen. ICC har jurisdiktion över fyra brott: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och aggression (artikel 5 Romstadgan). Det sista av brotten, aggression, avser det individuella ansvar som personer i ledande ställning har för en stats användande av våld mot en annan stat.

Aggressionsbrottet

Brottet aggression regleras i Romstadgan artikel 8 bis och har följande definition:

1. For the purpose of this Statute, "crime of aggression" means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.

2. For the purpose of paragraph 1, "act of aggression" means the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations.

I FN resolutionen 3314 räknas en mängd handlingar upp som ingår i begreppet "act of aggression" bland annat: väpnad invasion, bombardemang och ockupation av en annan stat eller blockad av en annan stats hamnar.

Brottet aggression kan alltså inte begås av vem som helst utan bara av en person i en särskild maktposition. Det är Putin som president i Ryssland har planerat och genomfört aggressionen vilket gör att detta krav är uppfyllt. Det krävs även att själva aggressionsakten utförs av en stat, vilket i detta fall är Ryssland.

När det gäller själva aggressionsakten så går det att konstatera att flera av handlingarna som räknas upp i ovan nämnda FN-resolution tycks ha begått av Ryssland på begäran av Putin.

ICC jurisdiktion

Även om Putin har begått brottet aggression är det tveksamt om han kommer dömas för det. Varken Ryssland eller Ukraina är nämligen parter till Romstadgan. Eftersom Ukraina inte är part till stadgan så kan inte Ukraina referera brottet till ICC. Däremot har Ukraina tidigare accepterat att ICC fått jurisdiktion över Ukrainas område, och skulle sannolikt acceptera att ICC utredde Ryssland för folkrättsbrott begångna på Ukrainas territorium. Det som gör det mer problematiskt är att Ryssland inte är part till stadgan. ICC kan nämligen inte åtala individer för brottet aggression om inte den staten de är medborgare i är part till stadgan (artikel 15 bis punkt 5 Romstadgan). Det finns dock ett undantag till detta vilket är om FN:s säkerhetsråd refererar brottet till ICC (artikel 15 ter Romstadgan). Men då Ryssland är en permanent medlem i säkerhetsrådet har Ryssland vetorätt för sådana beslut och skulle med all sannolikhet blockera detta.

Andra alternativ för att ställa Putin inför rätta

Nationella domstolar har jurisdiktion att döma över brott begångna av individer, oavsett deras nationalitet och var brottet begicks, om staten i fråga har lagar om så kallad universell jurisdiktion. Rent praktiskt skulle det dock bli svårt att genomföra då Putin inte kan arresteras på ryskt territorium av en annan stat.

Även Ryssland har nationella lagar som förbjuder denna typ av brott. Men för att Putin skulle ställas till svars skulle det krävas ett regimskifte där den nya regimen inte stödjer Putin och därmed åtalar honom.

Sammanfattningsvis

Det är möjligt att Putin har begått brottet aggression. Rent praktiskt är det dock väldigt komplicerat att faktiskt ställa honom inför rätta och hålla honom ansvarig för hans handlingar.

Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar får du gärna kontakta Lawline på nytt!

Vänligen,

Elin HolzhausenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”