Publicering av dom på sociala medier

FRÅGA
Hej, Det är så här att mitt ex har lagt ut en bild på domen och där hon skriver om att jag är kvinnor misshandlare och varnar folk från mig.Jag fick veta detta av en vän som skickade bilden till mig och undrade om att jag suttit i fängelse. Rättegången gjorde väldigt dåligt bedömning men det rättades på hovrätten och då jag fick samhällstjänst. Jag har under lång tid visste om att hon baktalar om mig men jag blundade bara. Men nu efter 4 år så börjar hon hänga ut mig i sociala medier och det verkar att den har spridit sig. Folk skriver till mig om jag ska till fängelse och jag kan inte beskriva hur dåligt jag mår . Min fråga är att om jag kan döma henne för förtal ? Och på bilden så kan man se allt information om mig och hon pekar även på att jag blev dömd för 8 månaders fängelse fast hon vet att det inte stämmer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det brott som aktualiseras i ditt fall är förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Brottet innebär att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning dömes till förtal.

Det som krävs för att en handling ska klassas som förtal är dels att uppgifter har lämnats. Uppgifterna ska ha lämnats till någon annan än den som uppgifterna gäller. Vidare ska uppgiften vara ägnad att utsätta denne för andras missaktning.Kravet innebär att uttalandet "typiskt" sett duger för att framkalla missaktning hos andra. Det spelar ingen roll om uppgifterna som lämnas är sanna eller inte. Förutsatt att undantag inte gäller har personen begått brottet förtal.

Genom att ditt ex publicerar domen om dig på sociala medier där man ser vad du blivit dömd för utpekar hon dig som brottslig. Uppgifterna är sådana att de faller in under "ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Inga undantag torde gälla i dennes fall.

Viktigt att veta är att förtal är ett målsägandebrott och att detta måste anmälas av målsägande, dvs. du för att brottet ska kunna åtalas. Spara allt material, dvs. skärmdumpar på inlägg och dylikt som visar vad du blivit utsatt för.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93108)