Publicerade bilder på mesenger-konversationer, förtal?

FRÅGA
Hej, jag har lånat pengar från mina vänner att göra min affär men dem gick dålig och dem kräva pengar tillbaka genom att lagt mina bilder och texten som vi hade pratat i messenger på Facebook så alla få skriva vad dem vill om mig och den gör mig mår dålig och pinsamt framför alla som både känner mig och de dom inte känner mig. Är det rätt att göra så till mig? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är okej att någon du lånat pengar av lagt upp bilder på sociala medier på messenger-konversationer som utväxlats mellan dig och personen i fråga. Jag kommer fokusera större delen av svaret på själva publiceringen, men kommer även att beröra ansvarsfrågan för de som eventuellt kommenterar som publicerats (alltså eventuella kommentarer i bildens kommentarsfält).

Vad säger lagen?

Det framgår inte i din fråga vad de nämnda messenger-konversationerna innehåller, det framgår dock att de får dig att må dåligt samt att publiceringen verkar ha skett på så sätt att en vid skara får tillgång till den och kan kommentera fritt.

Det ligger närmast till hands att bedöma det inträffade som någon typ av ärekränkningsbrott, dessa finns i brottsbalkens (BrB) femte kapitel. I 5:1 BrB kan man utläsa att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning gör sig skyldig till förtal. Detta kan göras genom tal, skrift, över internet och på många andra sätt, det centrala är att en uppgift medförande någon av dessa effekter sprids.

Det är inte möjligt att här gå igenom allt som kan falla in under dessa kriterier, men om bilden som laddats upp till exempel antyder att du håller på med kriminell verksamhet eller är en person som inte betalar sina skulder i tid kan man tänka sig att detta är information som typiskt sett kan få andra att se ner på dig eller anse att du är klandervärd. Det krävs inte heller att folk nödvändigtvis faktiskt börjar se ner på dig eller missakta dig på grund av de uppgifter som spridits, det räcker med att uppgifter av det slaget typiskt sett är ägnade att göra det, alltså i princip att man kan anta att det skulle bli effekten av att uppgiften sprids.

Vad gäller de som kommenterar på bilden som laddats upp kan sägas att regeln om förtal gäller även dessa, beroende på vad de skriver för kommentarer kan alltså även dessa personer göra sig skyldiga till förtal.

Speciella åtalsregler

Det är i sammanhanget värt att påpeka att förtal inte faller in under allmänt åtal, detta innebär att åklagare inte driver mål om förtal, utan detta måste istället drivas direkt av den drabbade. Det finns undantag till detta, men dessa appliceras bara i särskilda fall av särskilt grovt förtal. (5:5 BrB).

Bedömningen i ditt fall

Eftersom det inte framgår vad det är för uppgifter som bilden du talar om i din fråga innehåller kan jag inte ge något definitivt svar på om personen som laddat upp bilden gjort sig skyldig till något brott. Vill du gå vidare med detta rekommenderar jag därför att du tar kontakt med en yrkesverksam jurist och låter honom eller henne titta på bilderna för att bilda sig en uppfattning om de utgör förtal eller något annat brott.

Jag hoppas att du med detta fått någon klarhet i hur du kan gå vidare. Om du skulle ha någon ytterligare fråga är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (947)
2020-05-26 Fråga om förtal
2020-05-25 Det kan vara brottsligt att lämna en falsk orosanmälan till socialtjänsten
2020-05-20 Vem kan väcka åtal för förtal av en avliden?
2020-05-18 Berätta för chef om kollegas beteende - förtal?

Alla besvarade frågor (80290)