Psykisk misshandel under lång tid - går det att anmäla?

FRÅGA
Har blivit utsatt för psykisk misshandel i drygt 3 år, kan jag anmäla det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen enskild bestämmelse som straffbelägger psykisk misshandel och det ingår inte i begreppet misshandel i 3 kap. 5 § Brottsbalk (BrB) som endast omfattar fysisk misshandel. Däremot kan psykisk misshandel omfattas av ett flertal andra brott.

Psykisk misshandel kan utövas på flera olika sätt. Om du har blivit hotad rör innebär det olaga hot, 4 kap. 5 § BrB. Om en person har hotat att göra något brottsligt och därigenom fått dig att göra något eller att underlåta att göra något rör det sig om olaga tvång, 4 kap. 4 § BrB. Om någon har visat ett hänsynslöst beteende och ofredat dig är det att betrakta som ofredande, 4 kap. 7 § BrB.

Om du har blivit utsatt för till exempel de nämnda brotten upprepade gånger av en närstående eller tidigare närstående person och gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada din självkänsla, är det att betrakta som grov fridskränkning, 4 kap. 4 a § BrB. Om du är kvinna och gärningspersonen är en man som du varit gift eller sambo med rubriceras det istället som grov kvinnofridskränkning. Om det inte begåtts av en närstående skulle det kunna röra sig om olaga förföljelse, 4 kap. 4 b § BrB.

Svaret är alltså att du kan anmäla och att brottsrubriceringen beror på vilken typ av psykisk misshandel som du har blivit utsatt för.

Med vänliga hälsningar

Hanna Lindsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1201)
2021-07-23 Kan jag fällas för olaga hot om det blir ord mot ord? Hur mycket böter kan jag få?
2021-07-21 Kan skyltar med visst innehåll uppsatta på egen egendom utgöra olaga hot?
2021-07-19 Vem får polisanmäla ett brott?
2021-07-19 Olagliga uttalanden?

Alla besvarade frågor (94178)