Psykisk misshandel under lång tid - går det att anmäla?

Har blivit utsatt för psykisk misshandel i drygt 3 år, kan jag anmäla det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen enskild bestämmelse som straffbelägger psykisk misshandel och det ingår inte i begreppet misshandel i 3 kap. 5 § Brottsbalk (BrB) som endast omfattar fysisk misshandel. Däremot kan psykisk misshandel omfattas av ett flertal andra brott.

Psykisk misshandel kan utövas på flera olika sätt. Om du har blivit hotad rör innebär det olaga hot, 4 kap. 5 § BrB. Om en person har hotat att göra något brottsligt och därigenom fått dig att göra något eller att underlåta att göra något rör det sig om olaga tvång, 4 kap. 4 § BrB. Om någon har visat ett hänsynslöst beteende och ofredat dig är det att betrakta som ofredande, 4 kap. 7 § BrB.

Om du har blivit utsatt för till exempel de nämnda brotten upprepade gånger av en närstående eller tidigare närstående person och gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada din självkänsla, är det att betrakta som grov fridskränkning, 4 kap. 4 a § BrB. Om du är kvinna och gärningspersonen är en man som du varit gift eller sambo med rubriceras det istället som grov kvinnofridskränkning. Om det inte begåtts av en närstående skulle det kunna röra sig om olaga förföljelse, 4 kap. 4 b § BrB.

Svaret är alltså att du kan anmäla och att brottsrubriceringen beror på vilken typ av psykisk misshandel som du har blivit utsatt för.

Med vänliga hälsningar

Hanna LindstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”