Provtidsanställd uppsagd pga. positivt urinprov.

FRÅGA
Hej!Det är så jag har drogtestats på min arbetsplats är provanställd men ja blivit lovad fast asntällning. Ja blev uppsagd på grund av ett ogiltigt urinprov ja har inget med droger att göra känner mig orättvist behandla kan dom göra så
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsplats har rätt att utföra drogtester på personalen och kan säga upp dig pga. ett ogiltigt urinpron (positivt) som är felaktigt. Jag utgår i mitt svar från att du är anställd hos en privat arbetsgivare.

Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv (art. 8 EKMR). Därutöver har var och en gentemot det allmänna skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § RF). Arbetsgivaren har ett ansvar att säkerställa en säker arbetsmiljö för arbetstagaren (3 kap. 2 § och 2 a §§ AML). För att en arbetsgivare ska få utföra ett drogtest måste denne därför ha skäl för det t.ex. inför en anställning, misstanke om missbruk eller upprätthålla säkerhet på arbetsplatsen. Det som sker är att en intresseavvägning görs mellan arbetsgivarens intresse av att du lämnar ett drogtest och din personliga integritet.

Eftersom att du var provanställd och testet gjordes inför, vad jag antar, den kommande fasta anställningen, anses inskränkingen vara tillåten. Om ditt urinprov visat positivt kan arbetsgivaren säga upp din anställning utan vidare motivering vid prövotidens slut då du varit provanställt (6 § LAS). Ifall du emellertid anser att resultatet på urinrpovet är felaktigt råder jag dig att prata med din arbetsgivare och om inte alltför lång tid ha passerat genomgå ett ytterligare test för att säkerställa resultatet. Rent juridiskt har de dock rätt att säga upp dig.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?