Provokation som grund för strafflindring

2020-04-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag letar efter praxis där ett straff avsevärt sänkts genom provokation. Finns det? Jag menar då den lag som regleras i BrB 29 kap 3 §. Gärna fall som handlar om misshandel om det finns.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

29 kap. 3 § Brottsbalken, BrB, reglerar förmildrande omständigheter som kan leda till att den tilltalade döms till ett lindrigare straff.

Enligt 29 kap. 3 § BrB ska som förmildrande omständigheter särskilt beaktas

p1. om brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende, (provokation)

p2. den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande,

p3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,

p4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, eller

p5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap.

En provokations förmildrande verkan återfinns alltså i 29 kap. 3 § p.1 BrB och avser situationer där en person hetsas eller retas till att agera.

Praxis

Jag har lyckats hitta följande praxis som kan vara användbart för dina önskemål.

NJA 1985 s. 757. (misshandel med kniv)

NJA 1987 s. 33. (dödsmisshandel med kniv)

NJA 1990 s. 776. (misshandel — otrohet som provokation)

NJA 1996 s. 93. (misshandel — samt förberedelse till misshandel)

NJA 1999 s. 460. (misshandel)

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1384)
2020-11-30 Falsk tillvitelse i socialtjänsten
2020-11-30 Frågor om belastningsregistret
2020-11-30 Hur länge sitter man i fängelse?
2020-11-30 Vilken påföljd blir aktuell för grovt bedrägeri?

Alla besvarade frågor (86822)