Provocerad uppsägning och förtal

FRÅGA
När jag sade upp mej från mitt företag jag jobbade på pga att min chef behandlade mej som en påse skit, som luft. Då hade hon ringt till rektorn på förskolan och sagt att jag misskött mitt jobb, vilket är rent skitsnack. Jag har många vittnen bakom mej som kan intyga att jag INTE misskött mej på något sätt. Nu är min fråga: Kan jag anmäla henne för förtal?Pga av hennes skitsnack har jag nu svårt att få en anställning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående din uppsägning:

Det är inte tillåtet av en arbetsgivare att på olika sätt provocera arbetstagaren att säga upp sig själv, s.k. provocerad uppsägning. Detta definieras av att arbetsgivaren strider mot vad som kallas för god sed eller eljest agerar otillbörligt. För att en provocerad uppsägning skall räknas som en "normal" uppsägning krävs det att arbetsgivaren genom sitt handlande framkallat en svår situation för arbetstagaren och därmed en risk för att att arbetstagaren lämnar sin anställning för gott (jfr AD 2006 nr 114). Enligt din beskrivning låter det som att detta kan klassas som en provocerad uppsägning för vilken du kan få skadestånd enligt 38 § LAS. Om du vill gå vidare med detta kan du vända dig till den domstol där du bor.

Angående förtalet:

Den som utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning, kan ha gjort sig skyldig till brottet förtal. Se 5 kap 1 § Brottsbalken (här).

För att det ska räknas som ett brott krävs att det har lämnats en uppgift om personen i fråga (inte enbart värdeomdöme) som menar att utsätta personen för en missaktning. Uppgiften behöver inte få så stor spridning utan det krävs som huvudregel att uppgiften lämnas till en utomstående person. Man behöver inte heller bevisa att dessa påståenden faktiskt har har lett till andra personers missaktning utan det räcker att påvisa att de spreds i syfte att misskreditera den utpekade personen. I ditt fall är uppgiften att du har misskött ditt jobb en sådan uppgift. Om denna sprids till de nya jobb du söker faller detta under brottet förtal. Du kan enklast anmäla detta till polisen på deras hemsida.

Du kan se en liknande situation som en kollega till mig behandlade här: http://lawline.se/answers/14495#sthash.lSGhGsbb.dpuf.

Lycka till med din anmälan och ditt jobb!

Vänligen,

Alexandra Teorell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1681)
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?
2021-01-22 Vad händer om muntligt avtal står i strid med skriftligt anställningsavtal??
2021-01-21 Annan anställning under uppsägningstiden
2021-01-20 När är ett återanställningserbjudande skäligt?

Alla besvarade frågor (88343)