Provocerad till att knuffa annan - hur ser lagen på detta?

2020-07-01 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej , blev förolämpad av en snubbe (Jag blev mycket provocerad), som slutade med att jag knuffar honom.Hur ser lagen på detta om jag blir anmäld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan förklara vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

De brott jag nedan kommer nämna regleras i brottsbalken.

Misshandel eller ofredande?

En "vanlig" knuff rubriceras i allmänhet som ofredande och inte misshandel (jämför 4 kap. 7 § och 3 kap. 5 § brottsbalken) då det är ett hänsynslöst agerande men sällan ger sådan kroppsskada eller smärta som krävs för misshandel.

Spelar det någon roll om man blev provocerad?

Provokation kan ha olika betydelse vid fastställande av om brott har skett respektive vid fastställande av straffet. Att bli förolämpad av någon kan eventuellt tänkas vara ett påbörjat angrepp på din person, vilket gör att det förelåg en nödvärnssituation (24 kap. 1 § andra stycket 1 punkten brottsbalken). Det krävs dessutom att handlingen inte är uppenbart oförsvarlig i förhållande till själva angreppet (24 kap. 1 § första stycket brottsbalken). Att knuffa någon för att få stopp på förolämpning bör i de flesta fall inte vara uppenbart oförsvarligt, och således ingen brottslig handling. Om angreppet redan var avslutat förelåg dock ingen nödvärnssituation och handlingen är straffbar.

Brottets straffvärde ligger till grund för straffet. Vid bestämningen av straffet så är en förmildrande omständighet att brottet har föranletts av just provokation (29 kap. 3 § första stycket 1 punkten brottsbalken).

Sammanfattning

Att knuffen provocerades fram kan dels göra att det inte är ett brott överhuvudtaget (om handlingen begicks i nödvärn), dels att straffet mildras om ett brott konstateras.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?