Provanställning utan syfte att förlänga anställningen

2020-04-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, Arbetsrätt, prövotid/provanställning.Företaget har varslat 120 personer om uppsägning pga arbetsbrist, efter att man köpt upp ett annat företag och nu vill omorganisera. Köpet skedde många månader tidigare och det är rimligt att anta att man redan då visste att fråga om arbetsbrist kunde uppstå.Under denna tid har man dock anställt flera personer som alltså hade provanställning då beskedet kom. En av dessa till exempel hade 1 vecka kvar av sin prövotid när beskedet kom. Även i annat fall har detta ställt till med otillbörligt besvär då personen ifråga inte var svensk medborgare och inte hade fasta rötter i landet. Trots provanställningens osäkra natur kan jag tycka att det har varit oetiskt av företaget att ta in och låta dessa personer arbeta som provanställda när man rimligen borde ha vetat långt tidigare att man inte skulle behålla dem. Finns det därför något prövat eller sagt om sådana fall där man tar in folk på provanställning men utan syfte att behålla dem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om provanställning hittas i lagen om anställningsskydd (LAS).

Om provanställning

Provanställning är, precis som du säger, en väldigt osäker anställningsform (6 § LAS). Arbetsgivaren behöver heller inte ange av vilka skäl en provanställning blir avbruten. Om företaget vetat om att de inte skulle behålla de anställda kan jag hålla med om att det var fult gjort. Det blir dock väldigt svårt att kunna bevisa att företaget visste om den kommande arbetsbristen. För att få provanställa krävs ett prövobehov från arbetsgivarens sida, men detta innebär bara att testa den hur den anställde ter sig på arbetsplatsen och inte om arbetsplatsen faktiskt behöver personen. Prövobehovet definieras inte heller i lagtext och det finns vissa oklarheter över hur långtgående det behöver vara.

En arbetsgivare som avser att avbryta en provanställning i förtid eller avsluta den utan att övergå i en tillsvidareanställning måste dock underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg (31 § LAS). Annars riskerar de att behöva betala allmänt skadestånd (38 § LAS). Tvister av den sorten behandlas i så fall av Arbetsdomstolen (43 § LAS).

Vad kan du göra?

Företaget har inte gjort sig skyldiga till något brott genom att avbryta provanställningarna, men kan ha gjort det angående varseltiden. Om någon i situationen är fackligt organiserad har arbetsgivaren också en skyldighet att varsla facket om uppsägningen (31 § 2 st. LAS). Jag skulle rekommendera att du kontaktar facket och pratar om situationen. Det kan förekomma kollektivavtal på arbetsplatsen som ger bättre skydd än det lagen erbjuder. Om du inte är fackligt organiserad blir det svårt att ta det ärendet vidare, eftersom tydligt lagstöd saknas för åtal (bortsett från varseltiden).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?