Provanställning uppsägningstid

FRÅGA
Hej!Jag började en provanställning den 6e april 2015. Omkring den 20e april var min chef nöjd med min insats och sa att jag blev "fast" anställd. Vilket vi skakade hand på. Han är oerhört humörs styrd så man får dagligen utstå hans vredesutbrott och igår ( 15 maj ) så vart jag tvungen att vara hemma pga sjukdom. Både jag och min son på 4år blev dålig. Detta var enligt han inte acceptabelt och han börja svära och kalla mig saker. Jag bad han sluta för att jag tyckte han gick över gränsen. Detta gjorde att han blev ännu mer hysterisk. Jag skulle finna mig i att han kallade mig saker och om det inte passade så skulle jag byta jobb. Jag fick nog och sa att jag säger upp mig from måndag. Fick till svar att jag gick gå redan på dagen och alla arbetskläder skulle lämnas in omedelbart. Vilket jag gjorde. Men nu är ju frågan, vad gäller med uppsägningstiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång uppsägningstiden är kan bero på om det finns ett kollektivavtal eller inte. Om det finns ett kollektivavtal regleras din uppsägningstid där. Så rekommenderar dig att kolla upp om det finns, vilket kollektivavtal du är bundet av fall brukar ofta framgå i ditt anställningsavtal.

Om det är så att ni inte har ett kollektivavtal blir det Lagen(1982:80) om anställningsskydd som blir gällande.
Vid en provanställning får anställningen avbrytas före prövotidens utgång (6 § 3 st. LAS), och arbetsgivaren behöver inte ange sina skäl för detta. Om arbetsgivaren vill säga upp avtalet före prövotidens utgång måste denne underrätta dig minst två veckor i förväg, 31 § LAS. Detta innebär alltså att om han inte underrättat dig om detta innan har du 2 veckors uppsägningstid.

Enligt 18 § LAS får en arbetsgivare avskeda en anställd om denne grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren vilket innebär att arbetstagaren måste gå på dagen. Detta är en är en allvarlig åtgärd och är inte aktuellt i ditt fall av vad du beskrivit. Exempel på grunder för avskedande är arbetsvägran(ej sjukdom någon dag som i ditt fall), brott mot arbetsgivaren (ex stöld eller misshandel) eller om arbetstagaren bedriver konkurrerande verksamhet.

Med Vänliga Hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1768)
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?
2021-05-06 Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?
2021-05-04 Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?

Alla besvarade frågor (92043)