Provanställning, Uppsägning och uppsägningstid med eller utan lön

FRÅGA
Hej, Den 26 oktober började jag en heltidstjänst på ett företag i Stockholm city. Jag började med 6 månaders provanställning. I måndags 30 november blev jag uppsagd pga min tjänst inte riktigt behövs längre. De sökte någon med mer erfarenhet. De säger att jag gjort ett bra jobb ändå. Jag fick två veckors uppsägningstid. De gav mig två alternativ: 1. Jobba två veckor.2. Gå hem. Jag tolkade det som att jag blev arbetsbefriad med lön i två veckor och bättre för egen del att söka jobb under dessa veckor. Dagen efter när jag skrivit in mig på arbetsförmedlingen ringer jag chefen och frågar vad jag får lön. Då säger han att jag är dum i huvudet som borde fatta att jag inte får lön för att få vara hemma. Jag ber då om ursäkt över att jag missuppfattat och vill jobba sista två veckorna ändå. Då säger han att jag inte är välkommen tillbaka och får dra fallet vidare om jag vill och att han skiter i vad jag gör och lägger på luren. Vad gäller nu?När jag gick för dagen,gäller det fullt ut trots att jag missuppfattat? Nu blir jag av med två veckors lön och jag har inte skrivit under några papper alls att jag är uppsagd pga "arbetsbrist ". Allt har varit muntligt. Hemma har jag ett anställningsbevis där i övrigt kollektivavtal för hotell och restaurang träffat mellan Visita och Hotell och restaurang facket. Yrkesbenämning "Restaurangbiträde med sedvanliga arbetsuppgifter". Hur går jag vidare?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För problem som dessa är Lagen om anställningsskydd tillämpliga samt gällande kollektivavtal på din arbetsplats, kollektivavtalet kan skilja sig från reglerna i LAS.

Vi provanställning gäller att man kan säga upp anställningen när som under anställningen. Även om man saknar saklig grund(så som arbetsbrist) eller andra skäl. Att du inte skrivit på något som bekräftar din uppsägning och att allt varit muntligt mellan dig och din arbetsgivare spelar ingen roll då det inte finns något reellt krav på skriftlig uppsägning. Det ligger dock i arbetsgivarens intresse att vara så tydlig som möjlig, genom ex skrift, så att uppsägningen inte kan missuppfattas från arbetstagarens sida. (6 c § LAS)

Din arbetsgivare är tvungen att meddela dig som arbetstagare om att din provanställning skall avslutas under anställningstiden senast två veckor i förväg.(31 § LAS). Denna plikt att meddela dig skall inte förväxlas med en uppsägningstid. Man har ingen rätt till uppsägningstid vid provanställning om inte detta står skrivet i ditt kollektivavtal.

Denna tvåveckors regel kan dock tolkas som en slags uppsägningstid. Syftet med regeln är att ge utrymme till arbetstagaren att agera. Om man tvingas gå på dagen förlorar regeln sitt syfte. I praktiken innebär det därför att det tar 14 dagar att avsluta en provanställning, även om din arbetsgivare tekniskt sett med stöd i 6 § kan säga upp dig på dagen. Respekteras dock inte 31 § detta begår man brott mot LAS.

31 § är dock en regel om underrättelse inte uppsägningstid. Därför tolkar jag det som att rätten till lön under uppsägningstiden som finns i 12 § LAS inte blir tillämpliga i ditt fall. Du kan i min mening därför inte hävda någon rätt till lön under dessa två veckor genom hänvisning till LAS. Du kan dock hävda att du har rätt att arbeta i två veckor från det att din arbetsgivare meddelat dig om att din provanställning skall upphöra med stöd i 31 § LAS.

Mellan arbetsgivare och arbetstagare kan man dock avtala fritt om övriga regler, speciellt om de är till förmån för dig som arbetstagare. Ni kan alltså avtala om att du skall få en två veckors uppsägningstid med lön utan att du får arbetsuppgifter under den tiden. Eftersom allt skett muntligt kan det dock blir svårt för dig och bevisa att det var så ni avtalade. Eftersom ert ”avtal” skulle frångå reglerna i lag är det som huvudregel ditt ansvar att bevisa att avtalet ser ut som du hävdar.

När det kommer till provanställningar kan man inte ifrågasätta giltigheten i uppsägningen, och det är problematiskt att rättsligt angripa när en arbetsgivare avslutar anställningen i förtid. Det kan dessutom bli en dyr process för dig och med tanke på din chefs agerande verkar det för honom inte vara ett problem. Så för din egen del vill jag påminna dig att du kan ha svårt att driva denna process själv. Är du fackligt organiserad skulle jag rekommendera dig att vända dig till dem för hjälp, när en provanställning avslutas i förtid eller inte övergår till en tillsvidareanställning skall facket alltid kontaktas så att även de kan agera. Skulle ni eventuellt vinna en process om detta skall du veta att du inte kan få ersättning för utebliven lön utan endast andra ersättningsgilla skador.

Jag hoppas detta kan ge dig vägledning och lycka till!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll