Provanställning och ny anställning

FRÅGA
https://lagen.nu/1982:80#P6S1HejJag är tjänstledig från en statlig myndighet för att arbeta på en annan statlig myndighet där jag har provanställning 6 månader. Det är 2 månaders uppsägningstid från min första anställning. Den andra arbetsgivaren måste meddela om jag inte får stanna senast två veckor innan provanställningen löper ut. Det betyder att jag behöver säga upp mig innan jag vet om jag får stanna på det nya arbetet. Vill bara veta om det stämmer?Mvh Maria
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande anställningsförhållanden regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Anställningsavtalet:

Anställningsavtalet ingås mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om arbetsgivaren är fackligt ansluten till ett kollektivavtal gäller det som arbetsgivaren bundit sig till gentemot arbetstagarnas fackliga organisationer. Skulle det vara så att varken du som arbetstagare eller din arbetsgivare är bundna av kollektivavtal eller med i fackliga förbund är det anställningsavtalet som gäller. Anställningsavtalet måste vara i enlighet med lagen om anställningsskydd eftersom att lagen är ett skydd för dig som arbetstagare.

Provanställning:

I 6 § LAS framkommer det att anställningsavtal får träffas om tidsbegränsade anställningar i form av provanställning till max 6 månader. I andra stycket samma paragraf framkommer det att om inget annat avtalats kommer provanställningen att övergå till en tillsvidareanställning när provanställningen gått ut. Nu står du bunden till två olika anställningsavtal, och det stämmer att du behöver säga upp dig innan du vet om du kommer kunna stanna på det nya arbetet. Det beror på att anställningsavtalen som du har är bindande till de två olika arbetsgivarna.

Sammanfattande råd:

Tala med dina arbetsgivare om situationen. Ingen arbetsgivare är skyldig att fatta beslut gällande provanställningen i förtid. Det kan dock vara bra att prata med de för att forma sig en bild av situationen. Sedan kan det vara bra att prata med den arbetsgivaren som gett dig tjänstledigt. Detta för att skapa en smidig övergång ifall du skulle önska att stanna på den nya arbetsplatsen.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?