Provanställning och avsked

FRÅGA
Hej! Har varit provanställd på en industri sedan 2:a december 2015. Nu i torsdags(6:e januari 2016) fick jag reda på att de avslutat min anställning och att dagen efter dvs fredagen var min sista dag. Känner till LAS och att jag är berättigad till 14 dagars uppsägningstid så sa detta till min chef. Han sa då att han sett mig med min mobiltelefon och att det gav honom rätt att avskeda mig med omedelbar verkan. Jag poängterade att detta gav honom en anledning att avskeda mig men att jag fortfarande har rätt till mina resterande 12 dagar(eller 8 arbetsdagar som det blir).Gick med i facket på fredagsmorgonen men anar att detta är försent. Är det ändå facket som ska kontaktas eller vem ska jag annars höra av mig till? Låter konstigt att jag skulle behöva vara medlem i facket för att Lagen om Anställningsskydd ska upprätthållas. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom din fråga handlar om provanställning, uppsägningstid och avskedandegrunder finner vi lagstöd i lagen om anställningsskydd (LAS), se här.

Eftersom LAS i stora delar är semidispositiv, d.v.s. kan avtalas bort eller ändras genom kollektivavtal, bör du undersöka det kollektivavtal som gäller för din arbetsplats. Kollektivavtalet kan göra att en del av de svar jag ger nedan inte blir aktuella. Finns det inget kollektivavtal gäller LAS.

Provanställning

Utgångspunkten för en provanställning är att den kan avbrytas när som helst utan att arbetsgivaren (AG) behöver redovisa några skäl och utan att arbetstagaren (AT) har rätt till någon uppsägningstid, LAS 6 §.

AG och AT kan komma överens i anställningsavtalet om att det ska finnas en uppsägningstid om viss tid. I ditt fall verkar det som att ni har avtalat om 14 dagars uppsägningstid och du har då rätt till den uppsägningstiden, LAS 4 §.

Avsked

För att en AG ska ha rätt att avskeda en AT krävs att AT grovt åsidosatt sina åligganden mot AG, LAS 18 §. Att du har använt din mobil någon gång på arbetstid utgör inte grund för avsked. Typexempel på avskedandegrunder är brott riktade mot AG (exv. stöld) eller ordervägran (vägran att generellt utföra arbete). Skulle du ha använt din mobil kontinuerligt och inte slutat använda den efter upprepade tillsägelser från AG ligger det fortfarande ändå närmast uppsägning och inte avsked.

AG måste informera AT om att ett visst agerande kan leda till uppsägning för att sedan kunna säga upp AG på den angivna grunden. Vad gäller avsked rör det sig oftast om så grova åsidosättanden från AT sida att personen avskedas p.g.a. händelsen och AG kan då av förklarliga skäl inte krävas ha informerat om att AT kan komma att avskedas om hen ev. begår brott mot AG. Kravet på AG att säga till AT om vad hen gör fel är också något som stöder din sida av saken. AG kunde ha sagt till dig att "här får man inte använda mobilen på arbetstid, fortsätter du med detta säger vi upp dig/avbryter anställningen". För AG att gå direkt från ingen tillsägelse till avsked är något som måste starkt ifrågasättas.

Har AG avskedat dig felaktigt kan du kräva skadestånd motsvarande ekonomiskt skadestånd för den uppsägningstid du inte fick ersättning för samt allmänt skadestånd för att AG bröt mot LAS när hen felaktigt avskedade dig, LAS 38 §.

Facket

LAS gäller givetvis oavsett om du är medlem i facket eller inte. Du kan alltid höra av dig till facket och se vad de säger men de brukar inte hjälpa en AT som blir medlem först när hen redan har hamnat i tvist med AG. Du bör nog inte räkna med att facket tar striden åt dig. Vill du kräva din AG på skadestånd är det troligt att du får förhandla med AG eller gå till domstol. Du bör då kontakta en jurist som kan hjälpa dig föra din talan och utvärdera dina chanser till framgång.

Behöver ni ytterligare hjälp i ert ärende kan ni använda er av vår expresstjänst (som ni finner under våra tjänster) där en mer omfattande och grundlig rådgivning ges. Ni kan också kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1616)
2020-10-22 Beräkning av arbetstid vid uppsägning.
2020-10-15 Går det att säga upp en tidsbegränsad anställning innan anställningstidens utgång?
2020-10-14 Uppsägning på grund av sjukskrivning
2020-10-11 Vad gäller vid en uppsägning på grund av arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (85255)