Provanställning med olika arbetsuppgifter

FRÅGA
Hej. Jag har en LAS fråga.Jag blev provanställd 6 månader 180416. I maj slutar närmaste chefen på företaget. Jag fick då ta över hennes jobb och blev provanställd tjänsteman på nytt 6 månader. Sen ångrar chefen sig och gör mig åter till kollektivare. Efter att jag pratat med facket säger dom att jag då direkt blir tillsvidareanställd då perioden innan räknas som prov. Stämmer det han på facket sa?Dessutom gav dom mig inte 2 veckor varsel om att provanställningen skulle upphöra. Det är väl inskrivet i lagen? Jag skulle bli fast nu 181017 och dom var hemma hos mig igår fredag, jag var sjukskriven första dagen sen jag började och ville att jag skulle skriva på papper, vilket jag inte gjorde.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det blev du provanställd på en tjänst hos en arbetsgivare 180416. En månad senare bytte du tjänst och fick en provanställning på den positionen istället, men hos samma arbetsgivare. Och vad jag förstår frågan som så du undrar nu om du är tillsvidareanställd på företaget.

Precis som du säger så gäller LAS i det här fallet. En arbetsgivare kan anställa en person som provanställd i 6 månader. Denna period övergår sedan automatiskt till en tillsvidareanställning om arbetsgivaren inte säger upp arbetstagaren. (6 § LAS) Vare sig man byter position inom arbetet så gäller fortfarande en maxtid på 6 månader, så länge man jobbar för samma arbetsgivare (företaget). Det innebär att 6 nya månader inte började löpa när du bytte position, utan man räknar samman tiden för arbetet hos samma arbetsgivare. Om din arbetsgivare inte sagt upp dig ännu, så har din provanställning gått över till en tillsvidareanställning, då det gått 6 månader.

Som du säger gäller dessutom en två veckors varsel vid uppsägning av en provanställning. Arbetsgivaren är skyldig att underrätta arbetstagaren om anställningens slut senast två veckor i förväg, samt även underrätta facket om det. (31 § LAS). Om en arbetsgivare inte gör detta kan ändå en provanställning avbrytas, dock kan det medföra att arbetsgivaren bli skyldig att betala allmänt skadestånd, då det är ett brott mot 31 § LAS.

Vad gäller frågan om ifall din tillsvidareanställning startade redan när du bytte tillbaka till den tidigare arbetspositionen, så kan det stämma. En provanställnings syfte är att testa om arbetstagaren är lämplig för arbetet. För att en person ska provanställas ska det därför finnas ett prövobehov. Om det går att anse att du redan prövats för den arbetspositionen så kan du inte bli provanställd på den positionen igen. Undantag till detta är ifall arbetet inom den positionen är väldigt omfattande samt om prövning av vissa viktiga arbetsuppgifter inte hunnit komma till stånd. Detta är dock ett undantag, då man oftast anser att man fått möjlighet att testa arbetstagaren den första gången. Det beror helt enkelt på vad det rör sig om för typ av arbete och om det finns något prövobehov kvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1227)
2019-04-19 Måste jag skriva på en formell uppsägning och kan jag gå innan min uppsägningstid är över?
2019-04-19 Avbryta provanställning i förväg
2019-04-17 Visstidsanställning som butiksbiträde utgår. Finns det någon uppsägningstid?
2019-04-16 Kan man förlora företrädesrätt till återanställning om man tackar nej till omplacering?

Alla besvarade frågor (67977)