Provanställning avslutad innan den börjat

FRÅGA
Hej, jag tackade ja till ett jobb och avslutade min tillsvidareanställning på dåvarande arbetsplats. På eftermiddagen den sista vardagen innan jag skulle börja på det nya jobbet fick jag ett mejl från nya arbetsgivaren om att inget arbete kunde erbjudas trots allt, man beklagade situationen och hoppades på förståelse. Jag yrkade om ekonomisk kompensation men fick till svar att det rörde sig om provanställning och därmed ingen skyldighet från arbetsgivarens sida. Jag hävdade dock att det enligt lag utgår 2 veckors lön, något som arbetsgivaren ifrågasätter eftersom jag inte hann tillträda. Vad är det som gäller ? Vi har både muntligt och skriftligt avtal
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) kan man som du har gjort, teckna avtal om provanställning. Sådan provanställning får vara i högst sex månader, sedan övergår den i en tillsvidareanställning om inte annat avtalas. Arbetsgivaren eller arbetstagaren kan även avsluta provanställningen i förtid, om inte annat avtalats.

Huvudregeln är att provanställningar inte har någon uppsägningstid, arbetsgivaren behöver heller inte, till skillnad från en tillsvidareanställning, uppge skäl till varför provanställningen avslutas i förtid

Men om arbetsgivaren, som i ditt fall, vill avsluta provanställningen i förtid måste han eller hon meddela dig om detta minst två veckor i förtid, 31 § LAS. Om detta inte följs kan arbetsgivaren, i enlighet med 38 § LAS bli skyldig att betala allmänt skadestånd för brott mot 31 § LAS.

Andra regler kan dock gälla om du är ansluten till ett kollektivavtal eller om det finns regler om detta i ditt anställningsavtal.

Vänligen,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?