Provanställning avslutad i förtid

FRÅGA
Hejsan! Jag har blivit uppsagt under provanställningen som är 1 månads provanställning. Hann jobba i 7 dagar då chefen sagt upp mig. Vad har jag för rättigheter? Hur mycket betalt kommer jag att få?Är det nåt mer jag ska tänka på?Tack! Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) så får avtal om provanställning träffas, högst för sex månader. Enligt 6 § 3 st. LAS kan dock en sådan provanställning avbrytas i förtid, om inte annat avtalats mellan dig och arbetsgivaren. Om arbetsgivaren väljer att avbryta en provanställning i förtid kan du som arbetstagare enligt LAS inte angripa detta rättsligt, arbetsgivaren har således rätt att avbryta din provanställning i förtid utan att behöva ange några särskilda skäl. Däremot kan åtgärden angripas på andra grunder, exempelvis diskriminering enligt diskrimineringslagen eller en kränkning av föreningsrätten i 8 § medbestämmandelagen.

Din arbetsgivaren måste även enligt 31 § LAS ge dig besked om att din provanställning inte kommer fortsätta, detta besked måste ges minst två veckor i förväg. Om du är fackligt organiserad ska arbetsgivaren även varsla den fackliga organisation vilken du är medlem i om detta. Du har rätt till överläggning med arbetsgivaren angående detta besked. Eftersom din arbetsgivare verkar ha brutit mot detta så kan det leda till att din arbetsgivare blir tvungen att utge allmänt skadestånd enligt 38 § LAS.

Gällande din lön så kan du kräva att få betalat för de sju dagar du faktiskt har jobbat. Lönen ska utgöras av vad du och arbetsgivaren avtalat om från början. Om din arbetsgivare inte betalar ut din lön så kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, här. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan och skicka in den till KFM så kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig med detta mot en konkurrenskraftig kostnad.

Sammanfattningsvis så kan du förmodligen inte angripa arbetsgivarens skäl för att avsluta din provanställning i förtid, dock kan du hävda att din arbetsgivare åsidosatt skyldigheten i 31 § LAS att meddela dig om detta två veckor innan och därför bör du kunna kräva skadestånd pga. detta. Du ska även få lön för de sju dagar du faktiskt jobbat. Om det uppstår några problem råder jag dig att ta vidare kontakt med oss på mail info@lawline.se eller telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00. Alternativt om du är medlem i en facklig organisation så kan du även ta kontakt med dem.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?