Provanställning- avbruten i förtid

FRÅGA
Sonen provanställd 6 månader på en bensinmack Statoil. Efter 3 månader var det chefsbyte på macken. Jobbade två veckor under den nya chefen, fick schema för hela provanställningstiden av honom. Chefen ringde upp när han var på väg till jobbet och sa att han inte behövde honom längre. Tänkte jobba själv i macken. Han har ju rätt att säga upp men göra det på telefon när man är på väg till jobbet är inte ok. Sonen säger till honom att det är 14 dagars varseltid men han säger nej. Han hävdade att då ska ha 14 dagars lön, men han säger nej. Vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag förstår dig så hade din son en provanställning på 6 månader men efter ca 3 månader av den tiden blev han av med anställningen utan något varsel.

6 månader är den längsta lagliga tiden för en provanställning och en sådan anställning får avbrytas även före prövotidens utgång, 6 § Lagen om anställningsskydd, här. För att en sådan avbrytning av provanställning ska vara tillåten förutsätter det att din son och hans arbetsgivaren inte hade avtalat om att sådan avbrytning inte fick ske.

Din son har mycket riktigt rätt i att han borde blivit underrättad om att chefen ville avbryta hans provanställning i förtid och detta borde skett 14 dagar i förväg, 31 § LAS, här. Dock gör 6 § LAS, se ovan, det möjligt att säga upp anställningen i förtid med omedelbar verkan. Det finns inte heller någon skyldighet för arbetsgivaren, i detta fallet chefen på bensinmacken, att betala ersättning för utebliven lön.

Sammanfattningsvis, om din son inte har avtalat om någon särskild uppsägningstid under provanställningen har chefen rätt att med omedelbar verkan avbryta hans anställning i förtid. Detta trots att chefen borde ha underrättat din som om detta 14 dagar i förväg. Jag har full förståelse för att din son finner detta orättvist men tyvärr finns det inte någon skyldighet för hans chef att betala ut någon ersättning för den uteblivna lönen. Chefen kan dock bli skyldig att betala allmänt skadestånd för brott mot 31 § LAS, dvs för att han inte underrättat din son 14 dagar i förtid enligt lag.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?