Provanställning

FRÅGA
Hej, jag har blivit uppsagd under provanställning. Det kom helt chockande då vi söker personal till boendet. Jag kobbar på ett HVB hem med 4 ungdomar 14-19 år! Alla som arbetar i personalen är män så jag är den enda kvinna! Det har ej kommit klagomål från arbetsgivare utan snarare tvärtom! För två dagar sen så pratade jag med arbetsgivare i telefon och även då fick beröm att jag är grym/bra som han utrycker sig! När jag arbetade dagen efter så har två av ungdomarna bestämt sig för att göra allt för att knäcka mig så att jag slutar att arbeta på boendet. Anledningen var att jag är tjej! Dem två killarna var hotfulla under dagen och kallade mig massa otrevliga saker "hora" "stick härifrån" "alla hatar dig" "vi vill inte ha tjejer här" "skaffa dig ett annat jobb" m.m.Till slut kände jag att jag måste ha en ventil så jag kontaktade min chef som inte svarade. Jag ringde då min biträdande chef som lugnade när mig, och ville försäkra sig om att jag är trygg! Jag blev lugn av samtalet, sminkade mig lite och kom ut från kontoret för att sitta med ungdomarna som sitter i köket! 2 minuter senare så får jag sms av min chef att biträdande chefen kommer in och löser av mig. biträdande chefen kommer, jag är ledsen och åker hem. Dagen efter 13:45 får jag samtal av min chef som bäkreftar att det fungerar inte att arbeta som tjej då man måste ha kontroll på killarna. Jag tappade kontrollen och därför betedde sig dem två ungdomarn illa. Han väljer därför att svbryta min provanställning!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En provanställning är en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen.

Frågan är dock om detta händelseförlopp skulle kunna falla in under någon av diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen. Det är förbjudet att diskriminera en anställd på grund av kön, se 1 kap. 4-5 §§ diskrimineringslagen (2008:567). I detta fall skulle det kunna vara fråga om så kallad direkt diskriminering, vilket innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med bl.a. kön.

Men som påpekat innan, kan arbetsgivaren när som helst avbryta en provanställning utan att behöva uppge skälen för uppsägningen. Det innebär helt enkelt att arbetsgivaren inte behöver uppge skälen för att ha sagt upp din provanställning. Om detta ändå känns besvärligt för dig och du tror att denna uppsägning kan ha något med ditt kön att göra, skulle jag föreslå att du kontaktar Diskrimineringsombudsmannen (DO) och meddelar vad som har hänt.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du skulle ha fler funderingar kring detta. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1853)
2021-09-24 Vad gäller för timanställda?
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?

Alla besvarade frågor (95850)