Pröva frågan om kränkning av mänsklig rättighet

2016-04-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, jag har två frågor egentligen, jag hoppas att det inte gör något?Fråga 1 är: Om jag känner att mina mänskliga rättigheter blir kränkta av en viss rättsnorm eller en lagförordning, har jag då, som privatperson, rättigheten att utmana den rättsnormen/lagförordningen i en domstol?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Den vanligaste uppsättningen mänskliga rättigheter som diskuteras är Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR, vilket sedan 1995 utgör svensk lag.

När man som person anser att en viss rättsnorm kränker ens mänskliga rättigheter enligt EKMR är det de svenska domstolarna som i första hand ska utröna om det skett en kränkning eller inte. En vanlig process kan då ta sin början i att man som privatperson stämmer staten för kränkning av ens rättigheter. Om de svenska domstolarna inte finner att det föreligger en kränkning kan man vända sig till den domstol som har ansvaret för övervakningen av att staten efterlever EKMR, Europadomstolen i Strasbourg.

En regelrätt möjlighet till att utmana själva rättsnormen saknas dock, eftersom att vi i Sverige endast har konkret rättsprövning vilket innebar att man prövar en viss regel i förhållande till EKMR endast i det enskilda fallet, och inte prövar rättsnormen i en "allmän" prövning av om lagen är i enlighet med EKMR. Inte heller en dom från domstolen i Strasbourg kan upphäva en dom från de svenska domstolarna, men domstolen kan utdöma skadestånd.

Jag hoppas att jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1190)
2020-10-29 Kan man bli portad från en butik?
2020-10-28 Vad krävs för att kunna få brottsskadeersättning?
2020-10-27 Kan jag överklaga kommuns fastighetsförsäljning?
2020-10-26 ​Är ingenjör en skyddad titel?

Alla besvarade frågor (85506)