Proportionalitetsprincipen

2017-02-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar bara vad proportionalitetsprincipen gäller.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Proportionalitetsprincipen är en grundläggande princip som säger att det ska råda proportionalitet mellan det mål man söker och de medel som används för att nå målet. Det innebär att åtgärderna man tar till inte får vara för stora om inte målet kräver det. Det handlar alltså om att väga olika intressen (mål och medel) mot varandra.

Exempel:

1) en person snattar och polisen ser det, personen springer iväg och polisen skjuter personen.
Det hade gått emot proportionalitetsprincipen eftersom målet (att fånga en snattare) inte står i rimlig proportion till att skjuta en person. Till saken hör alltså att snatteri är ett brott med relativt låga straff.

2) en person gör sig skyldig till hets mot folkgrupp genom att hålla ett tal. På grund av talet beslutas att yttrandefriheten ska begränsas.
Man kan anse att även detta hade gått emot proportionalitetsprincipen eftersom att yttrandefriheten är en så grundläggande rättighet i vårt samhälle.

Sammanfattning: Målet ska möta medlen för att en åtgärd ska vara proportionerlig.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1328)
2021-09-22 Ofullständig fråga
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?
2021-09-03 Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn

Alla besvarade frågor (95792)