Proportionalitetsprincipen

2017-02-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar bara vad proportionalitetsprincipen gäller.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Proportionalitetsprincipen är en grundläggande princip som säger att det ska råda proportionalitet mellan det mål man söker och de medel som används för att nå målet. Det innebär att åtgärderna man tar till inte får vara för stora om inte målet kräver det. Det handlar alltså om att väga olika intressen (mål och medel) mot varandra.

Exempel:

1) en person snattar och polisen ser det, personen springer iväg och polisen skjuter personen.
Det hade gått emot proportionalitetsprincipen eftersom målet (att fånga en snattare) inte står i rimlig proportion till att skjuta en person. Till saken hör alltså att snatteri är ett brott med relativt låga straff.

2) en person gör sig skyldig till hets mot folkgrupp genom att hålla ett tal. På grund av talet beslutas att yttrandefriheten ska begränsas.
Man kan anse att även detta hade gått emot proportionalitetsprincipen eftersom att yttrandefriheten är en så grundläggande rättighet i vårt samhälle.

Sammanfattning: Målet ska möta medlen för att en åtgärd ska vara proportionerlig.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1233)
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?

Alla besvarade frågor (88317)