FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott26/01/2019

Promillehalt vid rattfylleri på cykel

Hej!

Om man cyklar full, med en promillehalt på över 0.2, kan man då åka fast för rattfylleri?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om promillehalts gränsen är densamma vid rattfylleri på cykel, som vid rattfylleri med motordrivet fordon.

När det kommer till cykling efter alkoholförtäring finns det ingen uttrycklig promillehalt som gräns.

Rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon har efter alkoholförtäring minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften och kan då dömas för rattfylleri. (4 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott) Bedömningen är då att man inte kan köra på ett betryggande sätt. Rattfylleri vid körning av motordrivet fordon regleras i lagen om straff för vissa trafikbrott. Vid dessa rattfyllerireglerna avser lagen endast motordrivna fordon.

När det istället gäller cykling efter alkoholförtäring omfattas det trafikförordningen istället. Där stadgas det att fordon inte får föras av den som bland annat är påverkad av alkohol och därför inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt. (3 kap. 1 § trafikförordningen) I denna lagreglering räknas cykel som ett fordon i lagens mening. Fortsättningsvis regleras det att det åligger polisen att hindra alltför berusade cyklister från att fortsätta cykla, om det kan medföra påtaglig fara för trafiksäkerheten eller liknande. (14 kap. 15 § trafikförordningen)

Detta innebär att det inte finns någon uttrycklig promillegräns för rattfylleri på cykel, utan det är snarare så att det inte är tillåtet att cykla alltför berusad, där det finns en risk att det medför påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet. Om man cyklar efter alkoholförtäring ska man helt enkelt kunna göra de på ett betryggande sätt och bedömningen görs från fall till fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo