Processen vid adoption

2019-10-16 i Adoption
FRÅGA
Kan jag adoptera mitt nästan 2-åriga barnbarn, de bor i Chile. Vad krävs och hur går jag till väga?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad roligt! Då ska jag nedan redogöra för vad som gäller. Vid fråga om adoption aktualiseras 4 kap föräldrabalken (FB).

I Sverige kan både makar, registrerade partners och ensamstående adoptera. Åldersgränsen för att få adoptera ligger på 18 år. (4 kap 5 § FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap 1 § FB).

Det du ska göra är att skicka in en ansökan till den tingsrätt där du har din hemvist, (4 kap 12 § FB) När din adoptionsansökan har skickats in ska tingsrätten uppdra åt socialnämnden att utse någon att göra en adoptionsutredning, (4 kap 14 § FB). I utredningen fastställs huruvida förutsättningarna för adoption är uppfyllda, det handlar då om att klarlägga barnets bästa och föräldrarnas inställning. Den som ansöker om adoption ska kunna ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran, (6 kap 1 § FB).

Adoption förutsätter att samtycke finns från den förälder som är vårdnadshavare av barnet. Värt att känna till är även att en ansökan om adoption inte får bifallas, om det från någon sida getts eller utlovats ersättning eller om det avtalats om bidrag till barnets underhåll, (4 kap 10 § FB).

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Catharina Såmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (521)
2020-05-29 Adoptera partners barn
2020-05-28 Krav för vuxenadoption
2020-05-28 Adoption av utländsk vuxen
2020-05-28 Kan man begära ut andras adoptionshandlingar?

Alla besvarade frågor (80650)