Problem med bodelning

FRÅGA
En fråga gällande bodelning.Min mamma gick bort för tre år sedan, hennes make hade egna barn så båda hade särkullbarn. Enligt testamentet skulle den som överlevde den andra maken få bo kvar i fastigheten och att barnen till den som gått bort inte skulle kräva bodelning förrän den överlevande sålt fastigheten.Nu har min mammas make sålt fastigheten till sina barn, enligt lagfarten som arv. Min mammas man ägde fastigheten när dom gifte sig och den har renoverats och byggts till med medel från min mamma. Jag och min bror har inte blivit kontaktade. Vad ska vi göra?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

En bodelning ska göras utifrån de egendomsförhållanden som förelåg den dag då dödsfallet inträffade, enligt 9 kap. 2 § äktenskapsbalken. Förändringar i egendomsförhållandena efter denna dag har alltså ingen betydelse för bodelningen. Din mammas make har efter din mammas bortgång haft en skyldighet att redovisa för både sin egen egendom och sådan egendom som han haft men som tillhört er mamma, enligt 9 kap. 3 § äktenskapsbalken. Han måste därför vid bodelningen kunna visa på vilket sätt försäljningen av hans och din mammas fastighet har påverkat egendomsförhållandena. Om du och din bror inte kan komma överens med er mammas make om bodelning kan ni ansöka om att tingsrätten förordnar en bodelningsförättare som har hand om bodelningen.


Hoppas mitt svar är till hjälp för dig.

Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (23)
2021-06-18 Kan man ändra i en avliden persons testamente?
2021-04-06 Arvsrätt mellan syskon
2020-11-24 Preskription av arv
2020-06-04 Kan man göra så att viss egendom endast tillfaller ena maken och dennes barn?

Alla besvarade frågor (93293)