Privatperson betalar inte enligt skuldebrev

En bekant har lånat 180 000kr och betalat av skulden varje månad. Enkelt skuldebrev med villkor om 5% ränta och fastställt belopp att betala varje månad, tre års löptid. Om betalning ej sker i tid tillkommer ytterligare dröjsmålsränta enl 6-e paragraf Räntelagen.

Nu har gäldenären fått svårt att betala, ingen amortering senaste 5 månaderna. Jag har haft förståelse när hon bett om uppskov. Nu vill jag dock gå vidare för att få betalt. I skuldebrevet finns dock inget villkor att hela skulden ska betalas vid utebliven amortering. Vad kan jag göra? Skuld som är kvar är ca 60000 varav ca 20000 redan förfallit till betalning. Slutdatum för lånet är 2021-08-25

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns tyvärr inget givet svar så jag kommer istället diskutera några möjligheter som du har.

Utmätning

För det första kan du vända dig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande på de 20 000 kr som är förfallna till betalning, inklusive räntan för dessa (BfL 2 1st). Du kan läsa mer exakt hur du går tillväga på kronofogdens hemsida (här). Ifall personen inte bestrider föreläggandet men inte heller betalar kommer kronofogden fatta ett beslut - ett s.k utslag - som innebär att du kan begära utmätning (BfL 42§ & UB 3:1). Då kommer (förenklat) kronofogden helt enkelt ta personens egendom, oftast lön och bankmedel, för att betala skulden till dig (UB 4:1 & 4:31).

Ifall personen bestrider betalningsföreläggandet är det upp till dig om du vill ta saken till domstol. Med tanke på att du har ett skuldebrev som bevisar skuldförhållandet och lär ha lätt att genom bankuppgifter visa att betalning inte skett tror jag att du har goda chanser att vinna i domstol. Dock bör du väga detta mot allt det jobb och den stress som det kan innebära att vara indragen i en rättslig tvist, en sådan kan pågå under lång tid. Vinner du i domstol kan du likt ovan begära utmätning.

Häva avtalet

Även om ni inte avtalat om att hela skulden ska förfalla till betalning när gäldenären inte betalar finns det viss möjlighet att häva avtalet på grund av väsentligt avtalsbrott. Detta är en allmän avtalsrättslig princip och följer inte av lag. Ett bra riktmärke är att gäldenären ska ha varit försenad i minst en månad med 10% av hela den ursprungliga skulden inklusive räntor (jfr KkredL 33§).

Som sagt följer inte detta av lag utan är en allmän princip. Gäldenären kan helt enkelt bestrida detta och då får du ta det till en domstol. Eftersom det inte är säkert att du har denna rätt finns en risk att du förlorar och får betala rättegångskostnader. Skulle du vinna, men vägrar personen betala, kan du vända dig till kronofogden som jag förklarat ovan.

Avslutande ord

Sammanfattningsvis är din egentliga enda möjlighet att tvinga personen att betala att vända dig till kronofogden. I nuläget kommer du nästan garanterat kunna kräva den förfallna delen av skulden men om du även hävdar väsentligt avtalsbrott kanske du kan kräva hela - detta är dock mer riskfyllt varför jag inte kan rekommendera det.

Min rekommendation är därför att du vänder dig till kronofogden och begär ett betalningsföreläggande och sedan utmätning om det skulle krävas. Det är dock viktigt att tänka på att detta lär försämra relationen med personen i fråga och att du kanske måste ingå en rättslig tvist vilket man generellt vill undvika. Du kan möjligen pressa personen genom att säga att om denne inte betalar så går du till kronofogden. Du kan då upplysa denne att ett utslag från kronofogden innebär en betalningsanmärkning som gör det svårare att i framtiden ta lån och dylikt.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Adam WinqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”