Privata skulder grund för avsked?

Hej. Jag är sedan 5,5 år tilldvidareanställd på ett finansbolag som sysslar med in och utlåning till privatpersoner. Jag jobbar på kundtjänst med att svara på frågor, göt alltså inga utbetalningar eller kreditbedömningar. Pga en skilsmässa för fem åt sedan, från en man som var sprelberoende samt misshandlade mig, så har jag länge dragits med höga skulder. Jag har kämpat oerhört för att kunna göra rätt för mig. Dock slutade han betala helt på ett lån han skött för ca ett åt sedan. Eftersom jag stod även på det lånet så fick jag helt omöjligt att betala på allt med min lön. Detta ledde till en del nya lån och smslån då jag var desperat. Nu har jag dock insett att detta är ohållbart, mina lån kommer gå till kronofogden med löneutmätning som följd. I mitt anstälningsavtal står inget om att jag inte får ha betalningsanmärkningar, dock kollades detta när jag anställdes. Det kommer säkerligen inte uppskattad, men, har de rätt att avskeda mig på grund av detta? Med vänlig hälsning, J

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som tillsvidareanställd skyddas du av regelverket i lagen om anställningsskydd. Det hittar du här. För att bli avskedad krävs enligt 18 § att du grovt har åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren. Bestämmelsen tar endast sikte på svåra fall där det är fråga om avsiktliga eller grovt vårdslösa handlingar som inte ska behöva tålas i något kontraktsförhållande. Som exempel kan nämnas illojal konkurrens eller brottsliga gärningar såsom stöld eller misshandel som riktar sig mot arbetsgivaren. Din privatekonomi utgör inte grund för ett avskedande.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000