FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt05/12/2021

Privat skylt på brygga

Hej

Vi har en brygga på föreningsmark ,allmänning , rakt nedanför vår fastighet, väl synlig från bostadshuset. Bryggan ligger ca 25 meter från huset. Huset byggdes 1987.

Har 3 frågor,

* Får man sätta upp skylt om privat brygga? Om svar ja, gör det någon skillnad på svaret i sista frågan ? Är medveten om allemansrätten för privat brygga på allmänning..

* Kan man hävda hemfridszon med tanke på bryggans placering i direkt närhet till Bostad?

* Om någon utomstående ,som åberopar allemansrätten, och nyttjar bryggan tillfälligt, skulle skada eller råka ut för en olycka på vår brygga , vem bär då ansvaret?

Det blev visst en fråga till , men hoppas på svar !

/ Mats

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får man sätta upp skylt om privat brygga?

I Sverige har vi ett strandskydd som utgångspunkt sträcker sig från strandlinjen och 100 m upp på land samt ut i havet, 7:14 MB. Därmed hindrar strandskyddet dig från att sätta upp en privat skylt då bryggan är fri för allmänheten, 7:15 2 st MB.

Kan man hävda hemfridszon med tanke på bryggans placering i direkt närhet till Bostad?

Det finns idag ingen lagreglering kring hur stor en fastighets hemfridszon faktiskt är. Man brukar tala om avstånd från fastigheten liksom hör- och synlighet från fastigheten. En gemensam uppfattning bland många tycks vara att en zon på 15-20 meter är skyddad av hemfridszonen. Man brukar även titta på fler aspekter t.ex. om bryggan betraktas som en "enhet" med fastigheten. Det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar men det kan absolut vara så att bryggan anses falla inom hemfridszonen.

Om någon skadar sig på er brygga, vem bär då ansvaret?

För att ge ett genrellt men kortfattat svar så beror det väldigt mycket på hur skadan inträffat. Om det är för att någon beter sig vårdslöst på bryggan kommer du inte vara ansvarig. Gällande om någon av de som tillträder bryggan skadar den genom uppsåt/oaktsamhet aktualiseras de vanliga skadeståndsreglerna i skadeståndslagen och de kan därmed bli ersättningsskyldiga.

Sammanfattningsvis

Jag skulle inte rekomendera dig att sätta upp en skylt, skulle det visa sig att badplatsen omfattas av strandskyddet kan du göra dig skyldig till brott mot områdesskydd, 29:2 MB. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med en av våra jurister för att på ett mer uttömmande sätt utreda vad som gäller kring just din fastighet och strandskydd.


Med vänlig hälsning,

Melina PapadopoulosRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo