FrågaFAMILJERÄTTBodelning05/08/2019

Privat pensionssparande ska ingå i en bodelning

Hej! Är gift sedan många år. Har själv pensionssparat via vår gemensamma bank; IPS, ISK, KPA, Framtidskapital står det i pappren, jag tycker det är en djungel att förstå vad som är vad, det är vår personlige bankman som hjälpt mig via Nordea. Varje månad har dragits från min lön en viss summa som placerats och vuxit. Jag har haft fast anställning i merparten av år. Senare startat och arbetat i min enskilda firma på senare år. Därav bankmannens rekommendation, eftersom jag är egenföretagare och måste sörja för att sätta undan till pension själv. Jag är ju min egen arbetsgivare.

Vid en eventuell skilsmässa - skall maken få ta del av det jag har sparat till min egen pension, alltså hälften vid en bodelning? Själv har han inte pensionssparat alls privat, utan får som vanlig anställd det via arbetsgivaren. Fråga: 1) var och en måste väl ansvara för sin framtida pension? 2) Jag har avsatt pengar till pension till mig själv (!) det jag egentligen skulle fått via en arbetsgivare. 3) Den summan skall väl inte ingå vid en eventuell bodelning? Allt annat delar vi ju på, men pensionen är väl helig ändå? Vi har inget äktenskapsförord och jag tvivlar på att det går att skriva på i samförstånd, just pensionspengar. Om jag dör före maken är han förmånstagare, ja. Men vid skilsmässa, nej (tycker jag). Vi har båda några år kvar att jobba till pension. På vad annat sätt kan man sörja för att just dessa pengar kommer mig tillgodo om jag blir ensamstående? En principsak! Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en skilsmässa ska en bodelning genomföras där makarna delar upp sin egendom (9 kap 1 § äktenskapsbalken). Den egendom som ska ingå i en bodelning är giftorättsgods (10 kap 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är s.k. enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen enligt huvudregeln (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild genom t.ex. ett äktenskapsförord eller då man ärver egendom med villkoret att den ska vara enskild (7 kap 2 § äktenskapsbalken). Det finns dock vissa undantag för vad som inte ska ingå i en bodelning.

Enligt lag ska rättigheter som inte kan överlåtas eller som är av personlig art inte ingå i en bodelning (10 kap 3 § äktenskapsbalken). Detta innebär att ens allmänna pension inte ska ingå i en bodelning. När det kommer till tjänstepension beror det på hur denna är utformad. Om försäkringen ägs av ens arbetsgivare anses den inte vara överlåtbar och tjänstepensionen kommer inte att ingå i bodelningen. Det finns dock ett undantag, ifall arbetstagaren har fått rätt att själv förfoga och bestämma över pensionsrättigheten ska dock pensionen ingå i bodelningen. Om arbetstagaren själv äger pensionsförsäkringen och arbetsgivaren endast betalar för premien ska tjänstepensionen ingå i en bodelning.

Privat pensionssparande faller inte under undantaget för rättigheter som inte kan överlåtas och ska därför ingå i en bodelning.

Sammanfattning

Ditt privata pensionssparande kommer vid en eventuell skilsmässa att ingå i bodelningen. För att skydda din pension måste du upprätta ett äktenskapsförord med din make så att den blir till enskild egendom.

Din och din makes allmänna pension ingår inte i en bodelning. Huruvida din makes tjänstepension ingår vid en eventuell bodelning beror på hur den är utformad, om det är arbetsgivaren eller din make som faktiskt äger försäkringen och ifall din make har rätt att själv förfoga över den. Vanligast är dock att det är arbetsgivaren som äger försäkringen och att tjänstepensionen inte ska ingå vid en bodelning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare