Privat medling och skiljeförfarande

2017-05-23 i Skiljemän
FRÅGA
Vad är egentligen skillnaden mellan privat medling och skiljeförfarande? Varför väljer man det ena över det andra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett skiljeförfarande är en tvistelösning som inte sker i allmän domstol, utan istället av en skiljenämnd. En förutsättning för att en tvist ska få avgöras av en skiljenämnd är att parterna har överenskommit om det. Detta brukar ofta ske när stora företag tvistar om större belopp, vilket också är då ett sådant förfarande är mest fördelaktigt, på grund av att det kan vara väldigt kostsamt. Fördelarna med att få sin tvist avgjord genom skiljeförfarande är bland annat att det kan ske snabbt, av personer med särskild sakkunskap och utanför offentligheten. En avgjord skiljedom vinner laga kraft som en vanlig dom.

Privat medling är däremot ett sätt för parterna att, innan man väcker talan vid domstol, försöka komma överens om en lösning som är fördelaktig för båda. Då har parterna kommit överens om att utse en privat medlare som, genom att föra diskussioner med parterna, försöker få dem att lösa det aktuella problemet.

Den främsta skillnaden är sammanfattningsvis att privat medling är ett förfarande som syftar till att uppnå en lösning utanför domstol, medan skiljeförfarandet är ett rättsligt förfarande som resulterar i en dom som i de flesta fallen är mer fördelaktig för den ena parten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?