FrågaSTRAFFRÄTT02/08/2020

privat eller offentlig försvarare och vilken påföljd för misshandel och olaga hot?

Hej! Jag var i somras berusad på en semesterresa och fick en total blackout. Jag vet inte om jag eventuellt drogats då jag blev bjuden på vin. Jag har alkoholproblem i botten som jag behandlats för och detta var ett återfall. Det som senare hände under kvällen ger mig sådan ångest att jag nog aldrig vågar mig på något så dumt och farligt igen. Jag får i alla fall minneslucka och minns bara ett par ögonblick: 1) jag är omringad av människor på en bro och jag skriker och gråter 2) jag åker polisbil 3) jag är på sjukhus omringad av ca 6 personer och sen hamnar jag i fyllecell. Därefter hamnar jag hos socialnämnden och sommaren har varit helvetisk sedan detta hände. Tydligen har jag under min berusning utdelat ett slag (vet ej mer än så) och även utdelat olaga hot mot två andra personer. Detta har lett till att jag fått kallelse till förhör och jag har fått offentlig försvarare. Jag är ensamstående mamma, tidigare ostraffad och med respektabelt arbete och liv i övrigt. Att prata med polisen och försvararen har inte gjort mig lugnare och jag undrar om jag bör skaffa advokat på egen hand för att förbättra mina chanser? Sedan denna mardröm har jag tagit ansvar och går i terapi, tar blodprov etc. Jag skulle helst vilja att detta utmynnande i att jag betalar böter eller straff-föreläggande för att ej skada mitt anseende att genomgå rättegång. Vad tror ni är mest sannolikt i mitt fall och vad råder ni mig att göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du söker rådgivning om huruvida du ska anlita en privat försvarare istället för din offentliga försvarare, och vilken påföljd som är mest sannolik att du får i det fall du blir dömd för dessa brott.

"Bör jag skaffa advokat på egen hand för att förbättra mina chanser?"

De största skillnaderna mellan en privat försvarare och en offentlig försvarare, är att du huvudsakligen själv måste stå kostnaden för en privat försvarare. Man kan yrka hos tingsrätten om att få dessa kostnader ersatta i det fall du blir friad från misstankarna. En privat försvarare får företräda dig genom en fullmakt som du skriver tillsammans med försvararen.

En offentlig försvarare utses av tingsrätten, men du har också möjlighet att själv önska vilken försvarare du vill ha. Det finns en del minimikrav för att få företräda någon som offentlig försvarare, men huvudsakligen ska personen vara advokat och lämplig för uppdraget. Om advokaten vill åta sig uppdraget, förordnas denne av tingsrätten. Utgångspunkten vid offentliga försvarare är att de betalas av staten i de fall du blir firad. Blir man fälld kan man komma att få betala hela eller delar av kostnaderna för den offentliga försvararen. Detta beror dock bland annat på inkomst, skulder och om man är försörjningsskyldig till några barn. Har man dåligt med pengar betalar oftast staten.

Min uppfattning är att en privat försvarare oftast anlitas i de fall en person får avslag från tingsrätten att få en offentlig försvarare. Jag kan inte ge dig någon direkt rekommendation, men om du har fått en offentlig försvarare, är det för att tingsrätten anser att du behöver det. Utrymmet för att slippa betala kostnaderna för den offentliga försvararen är mycket större än för privata försvarare. Det är dessutom ingen generell kompetensskillnad mellan privata och offentliga försvarare. Om du inte är nöjd med din offentliga försvarare kan du ansöka hos tingsrätten att få byta försvarare, och då ange på vilka grunder du inte vill ha kvar den gamla. Om de bifaller din ansökan kan du välja en ny, och om de avslår din ansökan kan du alltid då anlita en privat försvarare istället, under de omständighet som jag nämnt ovan.

"Vilken påföljd är mest sannolik i mitt fall?"

Det är svårt för mig att svara på denna fråga utan att veta mer exakt vad du är misstänkt för eller hur gammal du är. Påföljden påverkas av straffvärdet av brotten och hur gammal du är. Som jag förstår det så har du inte kört något motordrivet fordon under påverkan av alkohol eller droger, och då blir inte brottet rattfylleri aktuellt i alla fall. Jag tolkar det som att du är misstänkt för två fall av olaga hot och ett fall av misshandel, allt av normalgraden. Om jag utgår ifrån endast denna information, kan jag säga att straffskalan för misshandel är fängelse i högst två år (3 kap. 5§ brottsbalken (Brb)) och för olaga hot är straffskalan böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 5§ första stycket Brb).

Som du själv tar upp så finns det en möjlighet för åklagaren att utfärda ett strafföreläggande (48 kap. 1§ första stycket rättegångsbalken (RB)). Strafföreläggande utfärdas när straffvärdet kan stanna på en bötesnivå (48 kap. 2§ första stycket RB). Med detta sagt, är det osannolikt att du kan få ett strafföreläggande om åklagaren anser att du begått en misshandel, då det inte finns böter i straffskalan. Jag kan inte säga med säkerhet, men om åklagaren anser att det finns tillräckligt med bevis, kommer hen mest sannolikt besluta att väcka åtal vid tingsrätt. Det innebär att utgångspunkten är att en huvudförhandling ska hållas (45 kap. 10a§ första stycket RB). Men i vissa fall kan tingsrätten besluta att avgöra målet utan huvudförhandling, alltså på handlingarna som finns i målet från förundersökningen och liknande. Dock är detta endast påföljden kan stanna på böter och om varken åklagaren eller den tilltalade begär huvudförhandling (45 kap. 10a§ första stycket 3. RB).

Sammanfattningsvis

Det är upp till dig själv att välja vem du vill ska företräda dig i en rättsprocess, men min erfarenhet är att privat försvarare främst anlitas när tingsrätten avslår ens ansökan om offentlig försvarare, eller om man inte är nöjd med sin offentliga försvarare och tingsrätten inte kan bifalla ett byte.

Om du är misstänkt för både olaga hot och misshandel är det inte sannolikt att du slipper rättegång, då det inte finns bötesstraff i straffskalan för misshandel. Du kommer alltså mest sannolikt hamna på fängelsenivå och kallas till rättegång vid tingsrätten, men kan ändå få villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst beroende på omständigheterna i ditt fall och kring dina personliga förhållanden. Skulle dock misshandeln bli nedlagd eller vara av ringa grad, och beroende på omständigheterna kring de olaga hoten, finns det böter i straffskalan och då skulle det finnas en möjlighet för strafföreläggande.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss! Du kan också prata med din offentliga försvarare som kan ge dig mer specifik vägledning och råd utifrån omständigheterna i din specifika situation.

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”